Tiedolla johtamisen arkkitehtuuri

Skaalautuva kokonaisratkaisu tarvitsee tietyssä pisteessä myös muita työkaluja BI-työkalun ympärille. Tuttu BI-työkalu ei tässä kohtaa vaihdu, vaan taustalla toimiviin tietovirtoihin sekä tiedon tallennus- ja muokkausprosesseihin tehdään muutoksia.

Usein tiedolla johtamisen projekti sisältääkin BI-työkalun käyttöönoton lisäksi BI-teknologiasta riippumattoman tietovaraston perustamisen, jonne data kerätään eri järjestelmistä ja tietolähteistä sekä yhdistetään tiedolla johtamisen tarpeiden mukaan.

Tiedolla johtamisen arkkitehtuurisuunnittelussa, jonka lopputuloksena tietovarasto muodostuu, tulee määrittää kolmen aihealueen tarpeet:

  1. Liiketoimintatietoa hyödyntävät sovellukset.
  2. Tietovirtojen ja -määrän hallinta ja laatu.
  3. Teknisen alustan eli platformin valinta.

 

Liiketoimintatietoa hyödyntävät sovellukset

Akuutein organisaation tietotarve liittyy usein liiketoimintatiedon visualisointiin ja jakamiseen. Toisinaan tietoa tarvitaan vain yhdestä tai muutamasta liiketoiminnan osa-alueesta, kuten myynnin tai varaston operatiivisesta seurannasta. Organisaatiossa saattaa olla myös muita tietotarpeita, jotka tulee ottaa huomioon tiedolla johtamisen projektissa.

Silloin kun BI-työkalu ei ole paras vaihtoehto tarvittavan tiedon esittämiseen (esim. perinteiset sivutetut raportit, viranomaisraportit jne.), on perusteltua toteuttaa tietovarasto. Tietovarasto on riippumaton myös niissä tilanteissa, joissa BI-työkalua joudutaan syystä tai toisesta vaihtamaan, tai sen rinnalle tulee uusia samaa tietoa hyödyntäviä tiedon esittämistyökaluja. Näin vältytään siltä riskiltä, että BI-työkaluun mallinnettua tietoa ei saadakaan siirrettyä palvelemaan keskitettyä käyttöä.

 

Tietovirtojen ja -määrän hallinta ja laatu

Yleisin ja käytännönläheisin syy tietovaraston toteuttamiselle on tiedon ja tietolähteiden määrän sekä tiedon laadun hallintaan liittyvät seikat. Vaikka nykyaikaisiin BI-työkaluihin voidaan ladata dataa lähes mistä tahansa, suuremmilla tietomassoilla on järkevämpää käyttää siihen tarkoitettuja työkaluja.

Keskitetyssä ratkaisussa eri tietolähteitä (sisäverkko, verkkopalvelut, julkiset lähteet, some jne.) voidaan hallita integraatiotyökaluilla, dataa voidaan tallentaa ja muokata tietokantatyökaluilla ja näiden pohjalta voidaan luoda selkeä tietomalli BI-työkalujen käyttöön. Keskitetty ratkaisu on myös yleisesti määritelty ja ylläpidetty, jolloin tiedosta saatavat mittarit ovat luotettavia ja yksikäsitteisiä kaikille käyttäjille.

Tietovarastoa voi laajentaa joustavasti uusilla tietolähteillä ja käyttää niitä halutulla raportointityökalulla. Tärkeää rakenteen kokonaiskuvan hallinnassa on käsitemallin luominen, jossa kuvataan tiedolla johtamisessa tarvittavat tiedot ja miten ne ovat riippuvaisia toisistaan. Samassa yhteydessä on hyvä arvioida master datan hallintaan liittyviä tarpeita, sillä siihen voidaan käyttää samoja työkaluja kuin tietovarastototeutuksissa ja ne voivat olla osa tietovarastokokonaisuutta.

 

Teknisen alustan eli platformin valinta

Tiedolla johtamiseen käytettävien BI-työkalujen visualisointien ja raporttien taustalla on hyvin monipuolista teknologiaa ja prosesseja. On tietokantoja, big dataa, tietovarastoja, datakuutioita, datamartteja, integraatioita, ETL:ää, rajapintoja ja muita ratkaisuja. Näitä yhdistämällä mahdollistetaan keskitetty ja hallittu tiedolla johtamisen kokonaisratkaisu.

Pilvipalveluiden data platform -työkalut ovat tuoneet tietovarastoajatteluun paljon uutta. Tarjolla on valmiita tietovarastokäyttöä varten optimoituja tietokantoja sekä integraatiorajapintoja muun muassa tietovarastojen, big data -tyyppisen tiedon ja algoritmeilla tuotetun datan välillä. Tietovaraston ei tarvitse välttämättä olla yksi fyysinen relaatiotietokanta, vaan nykyaikaisilla virtualisointityökaluilla voidaan käyttää hyvin erityyppistä tietoa (teksti, xml, big data…) yhdeltä luukulta SQL-kielen avulla.

Kaiken datan ei tarvitse olla pilvessä, mutta pilven työkalu- ja palvelutarjonta on laajempaa, ja samalla vältetään työläät oman palvelinympäristön asennus- ja hallinnointiprosessit. Lisäksi nykyaikaiset tietoturvavaatimukset mahdollistavat arkaluontoisemman tiedon tallentamisen pilveen. Pilvipalveluiden hallinnointi on tehokkaampaa ja tarpeettomat resurssit voidaan tiputtaa pois, jolloin kustannuksia tulee ainoastaan niistä resursseista, joita sillä hetkellä tarvitaan.

Ratkaisun tekninen alusta arvioidaan organisaation olemassa olevan teknisen ympäristön ja hallitsevan politiikan mukaisesti. Nykyään ratkaisut ovat usein hybridejä, joissa osa tiedosta on organisaation sisäverkossa ja osa pilvessä. Myös viimeisimmät tietokantatyökalut tukevat hybridiratkaisuja. Aidolla pilviratkaisulla saadaan kaikki pilven tarjoamat mahdollisuudet käyttöön.

 

 

Accountor Enterprisella on pohjaratkaisut esimerkiksi pääkirjaperusteisiin talouden- ja henkilöstöhallinnon tietovarastomalleihin, joissa tietovaraston ja BI-työkalun saa nopeasti käyttöön esimerkiksi organisaation omille palvelimille tai palveluntarjoajan virtuaalipalvelimille. Myös aidot pilvitoteutukset ovat tämän ratkaisun osalta saatavilla ja mahdollista toteuttaa.

Liiketoimintatieto kuukaudessa kuriin power bi:lla

Saatko liiketoimintaa tukeaa tietoa nopeasti ja vaivattomasti juuri silloin ja siinä muodossa, kun haluat? Vai joudutko riipimään datan kasaan manuaalisesti monesta eri lähteestä? Tarjoamme kartoituspalvelun, jossa liiketoimintatietosi haasteiden ratkaisemiseen etsitään lääke Power BI -työkalua hyödyntäen.

Lue lisää

OTA YHTEYTTÄ

Kerro, miten voimme olla avuksi. Jätä yhteystietosi niin palaamme asiaan viimeistään seuraavan arkipäivän aikana. Ota ensimmäinen askel jo tänään, älä odota huomiseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

Tilaan uutiskirjeen aiheesta