Markkinointiautomaation uusi aika

Julkaistu 21.11.2018 - 14:32

Microsoft on jo hyvän tovin pyörittänyt uutta Dynamics 365 for Marketing-ratkaisua ensimmäisillä markkinoilla, mutta nyt ratkaisun saatavuus laajennettiin myös Suomen markkinoille.

 

Markkinointi on ollut Dynamics 365 -maailmassa pitkälti kolmansien osapuolien markkinointipakettien varassa tähän saakka. Tämä ei sinänsä ole ollut huono asia, sillä saatavilla on ollut ja on edelleen eri asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin soveltuvia vaihtoehtoja. Nykyisellään markkinoinnin vaihtoehdot ovat jotakuinkin:

 • Uusi Microsoft Dynamics 365 for Marketing, joka tähtää ensisijaisesti pieniin ja keskisuuriin organisaatioihin, mutta toki voi tuoda mielenkiintoisia ominaisuuksia suuremmillekin asiakkaille.
 • ClickDimension-lisäosa, joka pysyy edelleen varteenotettavana, ja CRM-toimintoihin tiiviisti upotettuna ratkaisuna. Ratkaisulla on laaja käyttäjäkunta ja terävä fokus markkinointiprosessien tuottamiseen.
 • Adobe Marketing Cloud, joka on suurten organisaatioiden tarpeisiin erittäin kattava ja monipuolinen ”best-of-breed” valinta. Jopa liiankin kattava monelle pienemmälle ja ketterälle organisaatiolle. Muutoinkin Adoben ratkaisua käyttävät organisaatiot saavat kuitenkin hyötyjä yhteistyöstä.
 • Joku muu – Olemme integroineet Dynamic 365 Customer Engagement (CRM) -ratkaisua asiakkaan valitsemaan muuhun markkinointialustaan, kuten Apsis, HubSpot sekä Salesforcen Marketing Cloud.

 

Olemme toimittaneet muutaman kymmentä markkinointiautomaation ratkaisua, joten keskustelemme mielellään, mikä ratkaisu palvelisi organisaatiosi tarpeita tehokkaimmin. Valmista kaikille sopivaa vastausta ei taida olla olemassakaan, mutta hyviä vaihtoehtoja tarpeista riippuen.

 

Uutena tulokkaana Microsoft Dynamics 365 Marketing ansaitsee hieman tarkempaa huomiota. Ensiksikin uusi Marketing on edeltäjiä hieman paremmassa asemassa siinä, että se on kehitetty uusimpiin, tämän ajanhetken tarpeisiin. Teknisesti se on toteutettu uusimmilla Microsoft-pilvialustan teknologioilla. Käyttökokemus varmasti hioutuu entisestään, kun palautetta ratkaisusta kertyy.

 

Microsoft lähti kehittämään uutta moduulia markkinointiautomaatioon, kun huomasi, että yritysostona 2012 hankittu MarketingPilot ja sen jatkokehittäminen ei vastannut nykyajan ja markkinoiden tarpeita. Microsoft on kuitenkin hyödyntänyt vuosien kokemusta, jota se sai yritysoston yhteydessä. Yhtä kaikki, ostettu MarketingPilot ja sen jälkeiset Microsoft Dynamics Marketing -ratkaisuversiot lakkautettiin ja tilalle kehitettiin täysin uusi Microsoft Dynamics 365 for Marketing. Kyse on siis aivan eri tuotteesta. Ja tämä ratkaisu sai Suomen ensi-iltansa lokakuussa 2018. Luvassa on siis tuoretta teknologiaa markkinoinnin prosesseihin.

 

Keskeiset toiminnallisuudet ovat:

 • Sähköpostimarkkinointi – monipuoliset graafiset ominaisuudet ja vedä-ja-pudota -tyyppinen suunnitteluväline
 • Asiakaspolkujen hallinta – interaktiiviset asiakaskohtaamiset ja markkinointiautomaatioiden suunnittelu
 • Segmentointi – monipuolinen työvälineistö asiakassegmenttien hallintaan
 • LinkedIn-sisäänrakennettuna – liityntä LinkedIniin valmiina, esim. osana customer journey -asiakaspolkuja
 • Tapahtumahallinta – tapahtumien ja ympärille liittyvän markkinoinnin organisointi ja hallinta
 • Markkinoinnin takaisinmaksun analysointi – ROMI-laskenta
 • Monipuolinen liidien kasvattaminen – nurturointi-prosessit, automaattinen pisteyttäminen ja hallinta
 • Asiakaskuuntelu integroituna prosessiin – some-seuranta sisäänrakennettuna
 • Portaali markkinoinnin tarkoituksiin – Dynamics 365 Portals -teknologiaan pohjautuvat tapahtumasivustot
 • Dynamics 365 AI for Market Insights – tekoälyn mahdollisuudet integroituna
Facebooktwitterlinkedin

OTA YHTEYTTÄ

Kerro, miten voimme olla avuksi. Jätä yhteystietosi niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ota ensimmäinen askel jo tänään, älä odota huomiseen.

Accountor Enterprise Solutions Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

Toiminnanohjausratkaisu aikataulussa ja budjetissa

Julkaistu 10.10.2018 - 14:14

Olen viimeisen 25 vuoden aikana nähnyt noin 100 toiminnanohjauksen uudistusta. Niistä noin 60 % on mennyt aikataulussaan ja budjetissaan läpi. Olen tähän kirjoitukseen koostanut näitä yhdistäviä tekijöitä sekä viimeaikaisia havaintoja pilvestä toteutettaviin toiminnanohjauksen kokonaisuuksiin. Jäljessä mainittuja on yrityksemme toteutuksista viimeisen kahden vuoden ajalta yli 95 %. Ne muodostavat myös toteumaltaan suunniteltua vastaavasta osuudesta yli 90%.

Mikä siis pilvierpeissä on niin ainutlaatuista, että ne vaikuttavat turvallisilta asiakkaille?

Suunnittelu vs. ylisuunnittelu

Jos päätös investoinnista tehdään viikolla yksi ja suunnittelu on tavoitteena tehdä viikoilla 2-8, voi toteutus usein – käyttöönottomenetelmästä tosin riippuen – alkaa vasta tämän jälkeen. Jos suunnittelua jatketaan, viivästyy toteutuksen aikataulu. Kuulostaa varsin simppeliltä ja ennen kaikkea loogiselta, mutta tämä tuntuu jatkuvasti olevan yksi keskeisimmistä aikataulutavoitteen toteutumisen kannalta realisoituvista haasteista. Tulee kyetä erottamaan olennainen ja tärkeä niistä kaikista mahdollisuuksista, joita alati kehittyvä toiminnallisuus tarjoaa. FUB on yleisesti hyväksi havaittu termi, joka tulee sanoista Features, Use, Benefits. Kun ollaan varmoja siitä, että kyseistä toiminnallisuutta tullaan oikeasti ja laaja-alaisesti käyttämään ja se tuottaa organisaatiolle ja käyttäjälle mitattavaa hyötyä, kannattaa se suunnitella toteutettavaksi. Haaveiden tynnyri on loputon. Tarvitaan rohkeutta, ohjausta, johtamista ja päätöksiä.

Korvausinvestointi vs. uuden mahdollistaja

Jos olemassa oleva toiminnanohjausratkaisu on vanhentumassa ja paine korvausinvestointiin syntyy teknologian tuen päättymisestä, saattaa syntyä ajatus korvata olemassa oleva ratkaisu vastaavalla uudella. Nykyaikaiset pilvierpit mahdollistavat prosessien uudistamista ja jopa kokonaan uusia palveluita. Tämä näkökulma kannattaa huomioida investointisuunnittelussa ja takaisinmaksun arvioinnissa vaikuttaen sekä tavoitteeseen, budjettiin että aikatauluun. Onnistunut erp-hanke toimiikin hyvin kiinteänä ja saumattomana osana organisaation uuden strategian jalkautusta.

Toimittajan resurssit vs. asiakkaan resurssit

Me toimittajat syyllistymme usein siihen, että asiakkaan toivomuksesta arvioimme asiakkaan käyttämän ajan epärealistisesti ja alakanttiin. Nyrkkisääntö on, että asiakkaan tulee varata hankkeeseensa yhtä paljon aikaa toimittajan kanssa. Ketterissä menetelmissä usein jopa enemmän.

Mikäli toimittaja kertoo toteuttavansa ratkaisunsa kuudessa kuukaudessa ja 120 henkilötyöpäivässä, tulee asiakkaan resursoida omaa henkilöstöään vastaavasti 20 henkilötyöpäivää / kuukausi. Tämä tasaisen vauhdin taulukko edellyttää asiakkaan yhtä kokopäiväistä hankkeen omistajaa tai kahta puolipäiväistä tai neljää sellaista, jotka tekevät viikon kuukaudessa tai… Keskeistä on yhdessä nähdä käyttöönoton vaatimukset henkilö- ja viikkotasoilla sekä seurata toteumaa ja ohjata tasoilla:

 • suunniteltu
 • toteutunut
 • valmiusaste

Käyttöönotto ja kehitys

Vanhakantaisissa erpeissä piti vesiputousmallin mukaisesti ensin määritellä ja sitten toteuttaa. Toteutus valmistui usein niin myöhään, että yrityksen toiminnan muuttuessa määrittely ei enää vastannut toimintaa. Tämä johti muutoksenhallinnan kierteeseen ja usein myös valitun erpin kyvyttömyyteen vastata muutosten huutoon. Nykyaikaisissa pilvierpeissä keskeisiä etuja ovat mm. versiolukottomuus, toimittajariippumattomuus ja lisäkomponenttien saatavuus päämiehen ekosysteemistä. Versiolukottomuus syntyy ohjelmistosta vastaavan päämiehen jatkuvasta kehitystyöstä, joka näkyy säännöllisinä pilvipäivityksinä. Miltei yhtä keskeistä, kuin on käydä keskustelu asiakkaan toiminnallisista ja teknisistä vaatimuksista, on rinnan näiden kanssa keskustella pilvierpin roadmapista; mitä ratkaisuun tulee ja missä aikataulussa.

Pilvierpin päivityssykli esim. kaksi kertaa vuodessa voi hyvin olla toiminnanohjauksen implementointia ohjaava tekijä. Saatavilla olevaan nykyiseen versioon toteutetaan ketterin menetelmin helposti ja nopeasti suunniteltava toiminnallisuus. Seuraavaan versioon poimitaan ne kehitysideat, joita ei ole toimintaprosessin kannalta kriittisesti tarkasteltuna perusteltua toteuttaa ilman merkittävää liiketoimintahyötyä.

Tätä jatkuvan kehittämisen mallia jatketaan koko pilvierpin elinkaaren ajan. Näin varmistetaan yrityksen kilpailuedun kannalta tärkeä kyky muuttua ja mukautua muuttuvaan toimintaympäristöön, toiminnanohjauksen noudatellessa tätä muutospainetta ja -tarvetta.

Mukautus vs. räätälöinti

”Me emme halua räätälöintejä”, on yksi eniten kuulemistani asiakkaan johdon lausahduksista. ”Haluamme standardin toiminnallisuuden, jotta emme ole yksin valitun ratkaisun kanssa.” Tämä on hyvä ja perusteltu näkökulma, etenkin kun halutaan välttää pilvierppien päivityksissä mahdollisesti esiin tulevat ja räätälöintien sekä integraatioiden ylläpitoon liittyvät haasteet. Samaan aikaan ja samoilta asiakkailta saattaa kuitenkin tulla tarve: ”Toteuttakaa tämä meidän näköiseksemme.” Tällöin toimittajan osaaminen korostuu ja keskeistä on nostaa riskienhallinnan kannalta esiin keskustelu mukauttamisesta vaiko räätälöinnistä. Mukautus tehdään konsultin tai asiakkaan toimesta työnkulkuja ja parametreja hyödyntäen. Tällöin ratkaisu säilyy eheänä. Räätälöinnit vaativat sovelluskehittäjän osaamista ja koodausta / skriptausta ja ne tulee huomioida ennakkoon jokaisen päivityksen yhteydessä.

Yhteenvetona

Ketterissä menetelmissä tyypillisesti lukitaan kaksi kolmesta; aikataulu, budjetti, toiminnallisuus. Jos kaksi lukitaan, kolmas joustaa. Ensin on tehtävä tämä päätös. Seuraavaksi kannattaa katsoa, miten organisaation visio ja strategia ohjaa liiketoimintaa, liiketoiminta-alueita, palvelukehitystä, asiakaskokemusta ja kaikkia keskeisiä prosesseja. Tämä yhdistettynä järjestelmäarkkitehtuuriin luon haaveille syyn. Tekeminen kannattaa palastella. Ensin tehdään se mikä on pakko, muut hoidetaan kehityshankkeina. On tehtävä jatkuvan kehityksen suunnitelma. Parasta jälkeä syntyy aina tekemällä yhdessä.

 

Haluatko päästä näkemään, miltä NetSuite-liiketoiminta-alusta näyttää? NetSuite-demon avulla saat hyvän kuvan, miten järjestelmä sopii teidän yrityksenne tarpeisiin. Pyydä maksuton demo.

Facebooktwitterlinkedin

OTA YHTEYTTÄ

Kerro, miten voimme olla avuksi. Jätä yhteystietosi niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ota ensimmäinen askel jo tänään, älä odota huomiseen.

Accountor Enterprise Solutions Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

Keskisuuren yrityksen toiminnanohjaus­järjestelmä – mitä ja miksi?

Julkaistu 7.9.2018 - 9:44

Pilviteknologioiden kehittyminen on madaltanut keskisuurten yritysten kynnystä hankkia ERP-järjestelmä, jotka ovat monesti nähty isojen yritysten työkaluina pitkien ja kalliiden käyttöönottoprojektien vuoksi. Täten keskisuuret ja sitä pienemmät yritykset ovat käyttäneet useaa erillistä järjestelmää, joista yhdellä hallitaan projektit, toisella hoidetaan kirjanpito ja kolmannella myynti.

Pilvestä hankittuna toiminnanohjausjärjestelmän saa käyttöönotettua huomattavasti ketterämmin ilman isoja investointeja IT-infrastruktuuriin. Palveluntarjoajan kantaessa vastuun ylläpidosta, on ERP:in hankinnasta tullut järkevää pienemmänkin kokoluokan yritykselle.

Pilvi-ERP:ien maailma on kuitenkin kirjava, joten mistä aloittaa? Osiin jaetussa blogisarjassa kirjoitamme siitä, mitä asioita keskisuuren yrityksen on hyvä ottaa huomioon ERP-hanketta suunnitellessa.

Huomio asiakas ja suunnittele hanke linjaan liiketoiminnallisten tavoitteiden ja arvojen kanssa

Yritysten digitalisaatiostrategian ytimenä on usein kaksi päätavoitteita:

 1. Omien prosessien tehostaminen
 2. Paremman asiakaskokemuksen luominen

Nämä tavoitteet ovat yksistään jo erinomaisia, mutta yhdessä ne mahdollistavat uudenlaiset liiketoimintamallit ja ensiluokkaisen kilpailukyvyn. Nämä tavoitteet kannattaa ottaa myös ERP-projektin keskiöön, sillä vanha viisaus ”älä vaihda vaihtamisen ilosta” pätee myös ERP:n hankintaan. Älä siis hanki hankkimisen ilosta, vaan aseta hankkeelle liiketoiminnalliset tavoitteet ja pidä ne mielessä koko ajan.

Lähtökohtaisesti yrityksen koko toiminnan ja jokaisen päätöksen keskiössä pitää olla asiakas. Mikäli päätös ei tuota asiakkaalle arvoa, sitä ei kannata tehdä. ERP-hankkeeseen lähtiessä ja sen edetessä onkin siksi hyvä kysyä jatkuvasti: ”Mitä arvoa tämä tuottaa asiakkaillemme?”

Missä näette olevanne viiden vuoden kuluttua?

Työhaastatteluista tuttu kysymys on erinomainen myös yrityksen nykytilannetta ja tulevaisuutta miettiessä. Maailma kehittyy vauhdilla ja asiakkaat ovat entistä vaativampia, eikä kaikkia muutoksia voida mitenkään etukäteen ennustaa. Se, mitä tänään tehdään, voi olla markkinoiden muuttuessa irrelevanttia tulevaisuudessa. ERP-hanketta suunnitellessa täytyy pitää mielessä, että järjestelmä pyörittää yrityksen senhetkistä liiketoimintaa, ja samalla mukautuu liiketoiminnan mahdollisesti muuttuessa.

ERP:n valinnassa tulee myös huomioida järjestelmän skaalautuvuus, jotta järjestelmää ei tarvitse vaihtaa myöskään liiketoiminnan kasvaessa. Parhaat järjestelmät toimivat alustoina, jotka mahdollistavat ketterästi erilaiset kokeilut ja uudenlaiset tavat tuottaa ensiluokkaista asiakaskokemusta.

Yrityksen liiketoiminnan ydinprosessit saman katon alle

Yrityksen liiketoiminta koostuu monesta eri prosessista, jotka riippuvat tietysti siitä millä toimialalla yritys kilpailee ja mitä yritys tekee. Valmistavan teollisuuden yrityksen prosesseja voivat olla esimerkiksi hankinta, valmistus ja myynti. Liiketoimintaprosessi voi kulkea yksinkertaisimmillaan niin, että myyjä kirjaa asiakkaan tilauksen, jolloin tuotantoyksikkö käsittelee tilauksen ja hoitaa valmistuksen, ja samalla hankinta pitää huolen siitä, että tuotantoyksiköllä on riittävästi materiaalia saatavilla. Sovittujen sääntöjen mukaan asiakas saa esimerkiksi puolet laskun kokonaissummasta tilausvaiheessa, ja loput kuitattuaan tilauksen vastaanotetuksi, jonka jälkeen maksettu lasku siirtyy kirjanpitoon.

Ydinprosessien ollessa saman alustan päällä tieto liikkuu reaaliajassa ja oikein prosessista toiseen, jolloin kaikilla osapuolilla on haluttu tieto saatavilla välittömästi ja automaattisesti. Integraatioita ei tarvitse rakentaa ja hyvä niin, sillä ne ovat monesti työläin ja kallein osa mitä tahansa järjestelmäprojektia. Saman alustan päällä toimivat prosessit varmistavat sen, että jokaisella osapuolella on haluttu tieto saatavilla välittömästi, ja liiketoimintajohto näkee yhdet luvut sekä selkeät raportit koko yrityksen toiminnasta.

Monen keskisuuren yrityksen ongelma on se, että hankitaan yksittäinen ratkaisu tietyn prosessin pyörittämiseen, jolloin maksetaan lisenssejä useasta eri järjestelmästä. Tiedon siirtäminen järjestelmästä toiseen on kallista ja työlästä, ja monesti tiedonsiirrostakin joudutaan maksamaan erikseen. Tämä ”best of breed” -toimintamalli on pienille ja keskisuurille yrityksille kestämätön ja kallis malli, joka johtaa yrityksen siiloutumiseen. Lisäksi malli aiheuttaa sekavuutta sekä sisäisessä että ulkoisessa kommunikaatiossa, tiedon turhaa ylläpitämistä monessa eri paikassa sekä lennonjohtonäkymän puutetta numeroihin.

 

Onko tarkoituksenanne hankkia keskisuuren yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä?

Pyydä maksuton NetSuite-demo, jonka avulla saat hyvän kuvan, miten järjestelmä sopii teidän yrityksenne tarpeisiin.

Facebooktwitterlinkedin

OTA YHTEYTTÄ

Kerro, miten voimme olla avuksi. Jätä yhteystietosi niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ota ensimmäinen askel jo tänään, älä odota huomiseen.

Accountor Enterprise Solutions Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

Tehtävät ajan tasalla vai deadlinet hukassa?

Julkaistu 27.8.2018 - 9:48

Microsoft Dynamics 365 helpottaa pitämään tehtävät ajan tasalla toiminnanohjauksessa.

Muistilistat ja eriväriset Post-it -laput ovat tuttu näky monen työpöydällä. Omien töiden järjestämiselle on varmasti niin monta tapaa kuin on tekijääkin. Yritysmaailmassa oman mausteensa soppaan tuo kuukausittaiset katkot, joissa töiden aikataulutus nivoutuu yhteen. Kuinka viestiä kiireessä töiden valmistumisesta monelle taholle ja kuinka koko prosessia voisi helposti hallinnoida?

Dynamics 365 for Finance and Operations päivitti käyttöliittymän, joka helpottaa arjen rutiineja. Suurin muutos kokoaa toiminnallisuudet työpöytänäkymiin eli työtiloihin, jotka keskittävät toiminnot aihealuettain. Muokattavia koontinäkymiä on aina asiakaslaskutuksesta asiakkaan luotonvalvontaan sekä projektinhallinnasta talousjohtajan yhteenvetoon. Käyttöliittymä antaa joustoa henkilökohtaiseen käyttöön muokattavuudellaan, jossa työntekijä voi järjestää tehtävät ja toiminnot järjestelmässä omien töiden mukaisiksi. Moniyritysympäristö tuo käyttöön lisää tehokkuutta. Se mahdollistaa töiden tekemisen monen yrityksen osalta samassa näkymässä.

Seuraa tehtäviäsi tehtävälistan avulla

Omasta mielestäni siistein toiminnallisuus liittyy tehtävien hallintaan ja tilikauden sulkemisen työtilaan, jossa omien töiden lisäksi koko yrityksen vuosikellon mukaiset päivittäiset, kuukausittaiset ja vuosittaiset työt voidaan listata aikataulutetusti. Toiminnallisuus mahdollistaa eräpäivien määräytymisen toistuvasti aikavälin mukaan. Mikä voisi olla kätevämpää kuin oma to-do -lista järjestelmässä? Työntekijä voi helposti seurata omia tehtäviä ja niiden deadlineja työtilan kautta. Tehtävälistasta pääsee porautumaan suoraan toimintoon, jossa määrätty tehtävä suoritetaan. Seurantaa ja hallinnointia varten esimies voi nähdä kaikki tiimin tehtävät esimerkiksi valmiusasteen mukaisesti.

 

Kuukausikatkoon liittyvät koko yrityksen työt nivoutuvat tiiviisti limittäin, jolloin kommunikaatio töiden valmiusasteesta on tärkeää. Nyt siis kaikki pysyy ajantasalla siitä missä mennään työtilan avulla. Onpa helpottavaa!

 

Haluatko kuulla lisää? Varaa maksuton Dynamics-demo ja näet käytännössä, miten järjestelmä voi helpottaa pitämään tehtävät ajan tasalla. 

Facebooktwitterlinkedin

OTA YHTEYTTÄ

Kerro, miten voimme olla avuksi. Jätä yhteystietosi niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ota ensimmäinen askel jo tänään, älä odota huomiseen.

Accountor Enterprise Solutions Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

Toiminnanohjausjärjestelmä luo pohjan tulokselliselle liiketoiminnalle

Julkaistu 2.8.2018 - 14:32

Toiminnanohjausjärjestelmä, eli ERP, on yrityksen toiminnan kannalta usein se kriittisin järjestelmä, jonka päällä pyörii monesti elintärkeät liiketoimintaprosessit myynnistä laskutukseen, ja hankinnasta toimitukseen. Näiden prosessien pyöriminen on liiketoiminnan elinehto, joten ERP:in voidaan häpeilemättä sanoa olevan yrityksen sydän, joka pitää koneiston käynnissä.

Tyypillisesti toiminnanohjausjärjestelmiä on pyöritetty paikallisilla palvelimilla (on premises), jotka sijaitsevat joko yrityksen omassa tai vuokratussa konesalissa. Globaalien suuryritysten kuten Microsoftin ja Oraclen panostaessa vahvasti pilviteknologiaan, on ERP:in hankkiminen pilvestä (cloud / online) tullut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Pilviteknologian kehittyminen ja sen suosio ovatkin synnyttäneet valtavasti tarjontaa pilvestä hankittaville ERP:eille, joita ei vielä vuosikymmen sitten ollut montakaan.

Digitaalisen vallankumouksen johdosta monen yrityksen it-strategia nojaa vahvasti pilviteknologiaan, jolloin myös ERP:in hankinta pilvestä tulee ajankohtaiseksi. ERP:in ollessa yrityksen sydän, kannattaa sen valinta ja käyttöönotto tehdä oikein, jolloin mahdollistetaan liiketoiminnan kannattava kasvu ja ketterä reagointi asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin.

Miksi valita pilvipohjainen ERP-järjestelmä?

Pilviteknologiaan pohjautuvien toiminnanohjausjärjestelmien edut ovat kiistattomat monelle yritykselle muun muassa järjestelmän implementoinnin helppouden, ja selkeiden sekä ennustettavien kustannusten vuoksi. Implementoinnin ketteryydestä kertonee Panorama Consultingin tekemä tutkimus ERP-järjestelmien käyttöönotoista, joka osoitti, että keskimäärin ERP-järjestelmän käyttöönotto kustantaa noin 5% yrityksen liikevaihdosta. Täysin pilviteknologiaan pohjautuvan Oraclen NetSuiten vastaava luku on 2,8%, jolloin parhaassa tapauksessa implementoinnissa säästetään satoja tuhansia, ellei miljooniakin euroja.

Implementoinnin helppouteen vaikuttaa se, että pilvessä toimiviin ERP:eihin sisältyy useimmiten valmiita pohjia, joista valitaan yrityksen toimialaan ja liiketoimintaan sopivimmat, jolloin saadaan toimialan parhaat käytännöt, käsitteet sekä prosessit suoraan järjestelmään. Tällöin käyttöönotossa vaadittava työmäärä kohdistetaan yritykselle ominaisten toimintojen rakentamiseen, roolikohtaisten käyttöliittymien mukautukseen ja koulutukseen. Vastaavasti on premises -ratkaisuissa kaikki joudutaan määrittelemään, kustomoimaan ja pahimmassa tapauksessa ohjelmoimaan alusta alkaen.

Esimerkki NetSuiten dashboardista

Selkeä hinnoittelu ja ketterät muutokset

Pilviteknologian hinnoittelu on selkeää ja helposti ennustettavaa sen pohjautuen lisensseihin, ja samat käytännöt koskevat useimmiten myös toiminnanohjausjärjestelmiä. Lisenssit voivat perustua vaadittaviin moduuleihin, käyttäjien määrään, käyttäjärooleihin tai yhdistelmään näistä. Moduulien tarve riippuu siitä, mitä toiminnallisuuksia ERP:iltä halutaan, ja niiden määrää voidaan muuttaa ketterästi. Esimerkiksi: mikäli yrityksen kipupisteenä on taloudenohjaus, voidaan ensi vaiheessa ottaa moduulit pelkästään talouden pyörittämistä varten ja lisätä moduuleja tarpeen mukaan, esimerkiksi projektinhallintaan tai tuotantoon.

Lisenssit sisältävät aina käyttöoikeuksien lisäksi myös järjestelmän fyysisen ylläpidon, joka paikallisesti hoidettuna saattaa olla jopa kalliimpaa kuin pilvipalveluna tuotettu toiminnanohjausjärjestelmä. Lisäksi pilvipalveluiden ylläpitäjä huolehtii varmuuskopioista, tietoturvasta ja tietokannoista, joista aiheutuvat kulut pitää myös laskea mukaan kokonaiskustannuksiin. Pilvestä hankittu ERP on jatkuvasti myös ajan tasalla, sillä useimpiin järjestelmiin tulee päivityksiä yhdestä neljään kertaa vuodessa.

Pilvipalveluna tuotettu ERP mahdollistaa kannattavamman, tietoturvallisemman ja luotettavamman liiketoiminnan harjoittamisen, mikä auttaa yritystä keskittymään oman ydinliiketoimintansa pyörittämiseen ja asiakkaiden palvelemiseen.

 

Haluatko päästä näkemään, miltä NetSuite-liiketoiminta-alusta näyttää? NetSuite-demon avulla saat hyvän kuvan, miten järjestelmä sopii teidän yrityksenne tarpeisiin. Pyydä maksuton demo.

Facebooktwitterlinkedin

OTA YHTEYTTÄ

Kerro, miten voimme olla avuksi. Jätä yhteystietosi niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ota ensimmäinen askel jo tänään, älä odota huomiseen.

Accountor Enterprise Solutions Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

Millainen on hyvä CRM?

Julkaistu 23.5.2018 - 13:19

Sopivaa myynnin ja asiakkuudenhallinnan eli CRM-ratkaisua kartoittaessa yritykset törmäävät monessa tapauksessa samaan ongelmaan kuin Citymarketin jäätelötiskillä: vaihtoehtoja on liikaa ja niistä on vaikea valita. Löytyy isoa ja pientä, kallista ja halpaa. Löytyy nättiä ja rumaa. Miten voi ikinä valita oikean ratkaisun, kun ei edes tiedä mitä etsiä?

Asiakkaidemme kanssa keskustellessa CRM:n hankintaan liittyvistä tarpeissa, nousee valtaosassa tapauksissa esiin tarve keskitetylle paikalle, johon tallennetaan ja jossa ylläpidetään ajantasaista asiakastietoa. Toisena tarpeena on myyntisuppilo, eli myyntihankkeiden kehittäminen vinkistä asiakkaaksi ja tämän suppilon seuraaminen yhdessä näkymässä.

Nämä toiminnallisuudet kuuluvat jokaisen CRM:n perusteisiin, myös ruutupaperin ja Excelin. CRM-ratkaisua hankittaessa onkin hyvä miettiä pari askelta pidemmälle ja ottaa päätavoitteiksi esimerkiksi asiakaskokemuksen parantaminen sekä omien prosessien tehostaminen.

Onnistunut CRM-hankinta

CRM voi olla joko jokaisen myyjän motivaation tappaja, välttämätön paha johon tökitään rukseja myyntijohtoa miellyttääkseen, tai myyjän paras kaveri, joka ohjaa tekemistä ja auttaa voittamaan. Valtaosa CRM-hankkeista keskittyy valitettavasti enemmän myyntijohdon tarpeisiin varsinaisten käyttäjien sijaan. Onnistuneet hankkeet ottavat top-down ajattelun rinnalle myös bottom-up ajattelun, jolloin käyttäjien tarpeet ja toiveet otetaan huomioon läpi koko hankkeen. Tällä varmistetaan se, että järjestelmää tulee oikeasti käytettyä ja täten palvelee tarkoitustaan.

Parhaassa tapauksessa CRM on lähes ainoa työkalu, jota myyjä käyttää, sillä hyvä CRM kokoaa kaiken myynnille oleellisen tiedon asiakkuuksista keskitetysti yhteen paikkaan tarjoten 360-näkyvyyden asiakkaisiin. Myyjien ei tarvitse siirtyä järjestelmästä toiseen tai kysellä eri paikoista saadakseen relevanttia tietoa, vaan kaikki myynnille tärkeä tieto näkyy yhdessä paikassa.

Esimerkkeinä asiakkaisiin ja kontakteihin linkittyvät:

 • markkinointitoimenpiteet kuten uutiskirjeet ja tapahtumakutsut
 • sähköpostiviestit, tapaamiset ja muistiinpanot
 • asiakaspalveluun tulleet yhteydenotot, reklamaatioiden ja palvelupyyntöjen käsittelyt

Sekä myyntihankkeisiin linkittyvät:

 • eri vaiheisiin liittyvät aktiviteetit, mm. soitto myyntivinkille, josta tulee prospekti, jota mennään tapaamaan
 • tarjoukset ja sopimukset

CRM tunnistaa ostosignaalit

Järkevä ja tuloksellista myyntityötä edistävä ratkaisu myös oppii jatkuvasti ja hyödyntää tekoälyä osana toiminnallisuuttaan. Yksinkertaistettuna hyvä CRM tunnistaa esimerkiksi asiakkaiden ostosignaalit oikea-aikaista lähestymistä varten, kertoo asiakassuhteiden tilan ja ehdottaa tiettyjä tuotteita sekä palveluita myytäväksi yhdessä perustuen opittuun tietoon. Koneälyn aivokapasiteetti on rajaton, joten se havaitsee monesti asioita, jota ihminen ei pysty itse mitenkään päättelemään.

Toimihenkilöiden ajankäyttöä tutkiva organisaatio Pace Productivity teki tutkimuksen myös myyjien ajankäytöstä töissä. Myyntihenkilöstön työajasta valtaosa kuluu kaikkeen muuhun kuin varsinaiseen liikevaihtoa ja arvoa tuottavaan myyntityöhön. Hämmästyttävästi jopa neljäsosa työajasta kuluu erilaisiin hallinnollisiin töihin ja tehtäviin, ja useita tunteja viikossa erilaisten tarjousten sekä valmiiden tilausten käsittelyyn ja syöttämiseen eri järjestelmiin. Muun muassa näihin kuluvaa aikaa voi hyvän CRM:n avulla vähentää murto-osaan, jolloin oikeaan arvoa tuottavaan työhön voi keskittyä.

Vaihtoehtoja kartoittaessa on hyvä pysähtyä miettimään, haluaako käyttää rahat nätin käyttöliittymän taakse piilotettuun, Exceliin verrattavissa olevaan CRM:ään vai panostaa oikeaan liiketoiminta-alustaan, joka tukee tuloksellista myyntiä ja tuo asiakkaille lisäarvoa.

 

Autan mielelläni löytämään teille parhaan mahdollisen CRM-järjestelmän. Keskustellaan lisää virtuaalisen kahvitauon merkeissä, sovitaan aika: sami.lahtinen@accountorenterprise.fi.

Facebooktwitterlinkedin

OTA YHTEYTTÄ

Kerro, miten voimme olla avuksi. Jätä yhteystietosi niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ota ensimmäinen askel jo tänään, älä odota huomiseen.

Accountor Enterprise Solutions Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

Dynamics 365 for Talent auttaa löytämään työntekijöiden parhaat puolet

Julkaistu 26.4.2018 - 14:24

Tämänpäivän työntekijät ovat yhä enemmän tietoisia siitä, mitä haluavat. Työn vaikuttavuus, omien taitojen haastaminen sekä urakehitys ovat keskeisiä asioita työn kiinnostavuuden kannalta. Työntekijät ovat yrityksen suurin voimavara ja sijoitus, josta kannattaa pitää kiinni. Kuinka siis saada työntekijät pysymään pidempään ja kuinka heistä saisi parhaat puolet esiin?

Microsoft Dynamics 365 for Talent -järjestelmästä löytyvät HR -ominaisuudet, jossa luvataan antaa käyttöön ainutlaatuiset mahdollisuudet niin työntekijöiden houkuttelemisessa, osallistamisessa, kehittämisessä kuin heidän työpaikassa pysymisessäänkin. Eikö kuulostakin houkuttelevalta? Otin selvää, mitä Dynamics 365 for Talentin lupausten taakse kätkeytyy.

1. Palkkaa oikeat ihmiset entistä nopeammin

Rekrytointiprosessissa käytetään apuna Linkediniä, jonka avulla voidaan hakea työnkuvaan sopivia työntekijöitä. Rekrytointityökaluina käytetään työnhakijaprofiileita, arviointityökaluja sekä haastattaluiden suunnittelua ja aikatauluttamista. Rekrytointiprosessissa on haettu läpinäkyvyyttä sekä rekrytointitiimille, että työnhakijalle omien näkymien avulla. Rekrytointitiedot on keskitetty yhteen paikaan ja näkyvät yrityksen sisällä koko rekrytointitiimille edistäen rekrytointiryhmän yhteistyötä. Työnhakijalla on taas mahdollisuus käyttää portaalia, joka mahdollistaa läpinäkyvän työnhaun koko prosessin ajan.

2. Anna työntekijöille menestymisen työkalut

Perehtymisen helpottamiseksi järjestelmässä voidaan säilyttää perehdyttämisoppaat, koulutusmateriaalit ja videot. Työntekijöille voidaan luoda tehtäviä, joiden avulla työntekoon pääsee kiinni. Työntekijällä on oma profiilinäkymä, josta näkee helposti omat tiedot ja tehtävät. Tehtävien valmistumista voidaan seurata sekä työntekijän, että esimiehen näkökulmasta. Organisaation ja oman tiimin yhdeystiedot löytyvät järjestelmästä, joka helpottaa kommunikointia.

3. Pidä yllä korkealaatuista työkulttuuria

Arviointien tekeminen, palautteen antaminen ja työntekijän palkitseminen on mahdollista järjestelmän avulla. Työntekijälle asetetaan tavoitteet ja niitä seurataan arviointien kautta. Työntekijän arviointeja tehdään esimerkiksi One to One – tai kehityskeskusteluissa. Konkreettisia suorituskykytavoitteita voi seurata erilaisiin tehtäviin liittyen, kuten esimerkiksi kuukausilaskutustavoite vs. toteuma tai vaikkapa myynnin prosentuaalinen kasvutavoite vs. toteuma.

4. Mahdollista kehittyminen ja kasvaminen

Työntekijälle on mahdollista luoda urapolku tavoitteellisen oppimisen ja koulutussuunnitelman avulla. Tietylle roolille voidaan merkitä tarvittavat tiedot ja osaamisalueet, joita työntekijän uralla eteneminen ja ylennykset edellyttävät. Työntekijän tulevat koulutukset näkyvät hänen omassa työntekijänäkymässään.

5. Edistä toimintojen tehokkuutta

HR-toiminnot voidaan hoitaa yhdessä paikassa globaalisti. Osaamis- ja kokemustarve määritetään keskitettyjen työntekijäprofiilien avulla. Järjestelmässä voidaan hallinnoida myös esimerkiksi kompensaatiot, lomat ja poissaolot. Tietojen analysointi ja raportointi saadaan esitettyä visuaalisesti raporttinäkymässä. Raportit ovat katseltavissa näyttöpääteriippumattomasti.

Kuinka pääsen alkuun?

Voit kokeilla ilmaiseksi Dynamics 365 for Talentia 60 päivän ajan kirjautumalla palveluun omalla sähköpostillasi osoitteessa: https://dynamics.microsoft.com/en-§us/talent/overview/. Järjestelmästä löytyy videoita ja ohjeita käytön aloittamiseksi. Tutustumalla demodataan saat hyvän yleiskuvan, miten Dynamics 365 for Talent voi hyödyttää teidän yritystänne.

Facebooktwitterlinkedin

OTA YHTEYTTÄ

Kerro, miten voimme olla avuksi. Jätä yhteystietosi niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ota ensimmäinen askel jo tänään, älä odota huomiseen.

Accountor Enterprise Solutions Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

Microsoft Dynamics 365 – kenet valitset kumppaniksi?

Julkaistu 10.4.2018 - 16:16

Olet varmasti yksi heistä, joka etsii tietoja suomalaisista Microsoft Dynamics 365 -kumppaneista ja heidän osaamisalueistaan. Saatat kaivata apua CRM:n, ERP:n, taloushallinnon ohjelmiston, tai esimerkiksi kenttähuollon ratkaisuja kartoittaessasi. Varsinkin uusi Microsoft Dynamics 365 -liiketoiminta-alusta tarjoaa monia mahdollisuuksia, kun haetaan entistä yhtenäisempää kokemusta lead to cash -prosessissa.

Nykyisestä kokonaisuudesta löytyvät sovellukset esimerkiksi taloushallintoon, myyntiin, markkinointiin, asiakaspalveluun, sekä jo edellä mainittuun kenttätyöhön. Mistä sitten tiedät, sopiiko kokonaisuus omaan organisaatioosi? Tai entä, jos tarvitset vain yhden osan Dynamics 365:stä?

Microsoftin filosofiaan kuuluu jakaa toimintoja joko yksittäisinä palasina tai helposti ostettavina kokonaisuuksina. Voit siis aloittaa kiireisimmän ongelmasi ratkaisemisesta, ja laajentaa käyttöä sen jälkeen vaivattomasti liiketoiminnan eri osa-alueille. Osaava kumppani selvittää yhdessä kanssasi organisaatiosi todelliset tarpeet ja mahdollisuudet. Hän myös kertoo, mitä uusia ovia pilviratkaisu uusine toiminnallisuuksineen avaa liiketoiminnallesi.

Sinun ei tarvitse olla ohjelmistojen ostamisen ammattilainen, jos kumppanisi on ongelmanratkaisun ammattilainen.

Kun kokonaisuus on niin mittava kuin Dynamics 365, ei voi odottaa asiakkaan tietävän, mistä osista paras ratkaisu koostuu. Tätä varten on olemassa osaavia Microsoft Dynamics 365 -kumppaneita.

Dynamics 365 – osissa vai kokonaisuutena?

Dynamics 365:n osat ovat seuraavat, mikäli haluat tutustua niihin itsenäisesti lisää:

• Microsoft Dynamics 365 for Sales
• Dynamics 365 for Marketing
• Dynamics 365 for Customer Service
• Dynamics 365 for Field Service
• Dynamics 365 for Project Service Automation
• Dynamics 365 for Customer Insights
• Dynamics 365 for Finance and Operations
• Dynamics 365 for Retail
• Dynamics 365 for Talent
• uusin lisäys Dynamics 365 for Business Central

Vähemmästäkin hengästyy, vai mitä? Tätä ei kuitenkaan kannata pelästyä, sillä Microsoft tarjoaa yhtenäisen käyttökokemuksen, vaikka tuotteilla onkin eri nimet, ja niiden käyttöönotto on mahdollista toteuttaa osissa.

Jatkokehityksen ja lean-ajattelun soveltamisessa liiketoiminta-alustojen maailmaan on monia etuja, kun lähdetään rakentamaan organisaatiolle sopivaa kokonaisuutta. Kaikkea ei tarvitse ahnehtia kerralla, sillä osaava kumppani tarjoaa käyttötuen lisäksi ketterän mallin, jolla kehitystä viedään eteenpäin sopivalla tahdilla, kuitenkaan menneeseen jämähtämättä.

Markkinoita jaetaan nyt

Talouden kasvukausi on hyvä hetki tehdä investointeja tulevaisuuteen. Pesäero kilpailijoihin on helpompi tehdä valmiiksi sellaisten järjestelmien avulla, jotka mahdollistavat automatisoidut prosessit ja loistavan asiakaskokemuksen.

Asiakas on kuningas, mutta työntekijää ei parane unohtaa. Hyvin johdettuna ja oikeilla työkaluilla varustettu tekijä erottuu kyllä joukosta! Kaivaisitko ojaa kenttälapiolla, jos kaivinkone olisi saatavilla?

Älä siis epäröi tutustua eri vaihtoehtoihin ja haastaa kumppaneita keskusteluihin. Huomaat kyllä, miten jyvät erottuvat akanoista ja löydät parhaan mahdollisen kumppanin.

Facebooktwitterlinkedin

OTA YHTEYTTÄ

Kerro, miten voimme olla avuksi. Jätä yhteystietosi niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ota ensimmäinen askel jo tänään, älä odota huomiseen.

Accountor Enterprise Solutions Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

Mitä järjestelmähankinnassa on hyvä muistaa?

Julkaistu 19.3.2018 - 8:32

Tuntuuko siltä, että järjestelmähankintaa vältellään yrityksessänne mahdollisimman pitkälle? Ehkäpä mielessä kummittelee vielä kymmenen vuotta sitten tehty järjestelmähankinta, missä kaikki mahdollinen meni pieleen.

Uuden järjestelmän hankkiminen ei ole helppoa. Suuret sisäiset projektit voivat olla uuvuttavia, ja mahdollinen muutosvastarinta luo jännitteitä työympäristöön. Yrityksissä on harvoin järjestelmähankinnan ammattilaisia, jotka osaisivat hallita suurten hankintojen kokonaisuutta. Isot projektit saattavat mennä pieleen jo sopimusvaiheessa, jonka seurauksena tarjonta ja tarve eivät kohtaa, ja hankkeen hinta nousee sen seurauksena kohtuuttoman suureksi.

Mitä olisi hyvä ottaa huomioon, jotta päästäisiin parhaimpaan lopputulokseen?

 

  • Sitouta johto. Johdon tuki on kaikki kaikessa. Ilman budjettia on mahdotonta lähteä tekemään mitään hankintoja. Varmista siis, että johto on ymmärtänyt hankkeen kokoluokan ja sen tuomat hyödyt. Henkilöstön toimivat työkalut ovat edellytys kannattavalle liiketoiminnalle. Johdon näkökulmasta järjestelmähankinta on ennen kaikkea sijoitus, joten hyvät perustelut hankinnalle on hyvä olla.

 

  • Sitouta henkilöstö. Projektin ei tarvitse olla mikään salaseura. Kasaa aikaisessa vaiheessa mahdollisimman monipuolinen projektiryhmä hankintaprosessia varten, jotta järjestelmästä saadaan halutunlainen. Käyttäjät tietävät parhaiten, mitä ominaisuuksia tarvitaan. Kun henkilöstö on mukana hankinnassa, niin vältytään myös muutosvastarinnalta. Tällöin hankintavaihe varmasti kestää kauemmin, mutta käyttöönottovaiheessa kiitetään, koska päämääränä on, että käyttäjät oikeasti käyttäisivät järjestelmää. Naapurimaan diskuteeraus kunniaan!

 

  • Panosta osaamiseen ja resursseihin. Projektiryhmässä on hyvä olla riittävästi osaamista ja oikeasti aikaa toteuttaa projekti. On hyvä kiinnittää huomiota sekä toimittajan, että oman henkilöstön osaamiseen eri rooleissa, varsinkin kokeneet projektipäälliköt edesauttavat projektin tehokasta läpivientiä. Osaava projektiryhmä antaa valmiudet sujuvaat kommunikaatioon.

 

  • Kuvaa hankinnan tarjouspyyntövaatimukset tarkasti. Jotta tarjoukset ovat vertailukelpoisia laadultaan ja hinnaltaan, niin toimittajien on tärkeä ymmärtää vaatimukset samalla tavalla. Kuvaa selkeästi tavoitetila ja vaatimukset. Kun tavoitetila ja järjestelmäkokonaisuus on hyvin määritelty, tällöin vältytään päällekkäisiltä toiminnallisuuksilta, ja tehdään kokonaisuutta tarpeeseen. Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty.

 

  • Painota standardia. Vaikka henkilöstön toiveita pitää kuunnella, niin reaaliteetit kannattaa kuitenkin pitää mielessä, eikä toiveiden tynnyriä pidä täyttää liikaa. Pitää muistaa se, että liiallinen modeihin turvautuminen paisuttaa hintaa sekä lisää riskejä projektointivaiheessa sekä ajallisesti, että toiminnallisesti.

 

  • Varaa riittävästi aikaa hankeprosessille. Jotta hankkeesta tulisi mahdollisimman hyvä ja mahdollisimman moni toimittaja pystyisi osallistumaan hankkeen kilpailutukseen, varaa realistinen aika projektin toteuttamiselle.

 

  • Muista elinkaariajattelu. Kuinka tämä investointi olisi mahdollisimman pitkäkestoinen? Mikä on haluttu investoinnin takaisinmaksuaika? Teknologioille kannattaa olla avarakatseinen. Pilvipalvelut ovat hyvä mahdollisuus pitkäkestoiseen ohjelmiston ylläpitoon ja kehitykseen.

 

Suunnitellessa uuden järjestelmän hankintaa tulisi ensisijaisesti määrittää oman yrityksen järjestelmien nykytila ja sen tavoitetila. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Miksi hankkeeseen lähdetään ja mitä hyötyjä siitä saadaan? Mitä haasteita nykyprosessissa on ja mitä haluttaisiin parantaa?

Vasta tämän jälkeen kannattaa lähteä vertailemaan eri järjestelmiä ja toimittajia. Ulkopuolisen resurssin käyttämistä kannattaa harkita, jos oma osaaminen tai aika eivät tällaiselle analysoinnille riitä. Ulkopuolisita toimijoilta löytyy kartoitukseen valmiita sapluunoita, jotka helpottavat vaatimusten määrittämistä ja dokumentointia. Näiden vaatimusten pohjalta on helpompi lähteä vertailemaan toimittajia ja järjestelmiä.

 

Etsitkö keinoja ja työvälineitä taloushallinnon rutiinien tehokkaaseen hoitamiseen, älykkääseen raportointiin sekä johtamista tukevan tiedon tuottamiseen?

Taloushallinnon kartoituksen avulla selvitämme liiketoimintanne tavoitteet ja nykytilanteen, jotta voimme yhdessä suunnitella teitä parhaiten palvelevat ratkaisut. Lue lisää ja pyydä yhteydenottoa.

 

 

Facebooktwitterlinkedin

OTA YHTEYTTÄ

Kerro, miten voimme olla avuksi. Jätä yhteystietosi niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ota ensimmäinen askel jo tänään, älä odota huomiseen.

Accountor Enterprise Solutions Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

Tekoäly – tämän päivän kuuma termi

Julkaistu 22.2.2018 - 13:10

Tekoälyä siellä, tekoälyä täällä! Tekoälyä joka puolella! Tältähän se tuntuu, kun erinäisten markkinointi- ja myyntikanavien viestintää näinä päivinä kuuntelee. Mutta ei savua ilman tulta, koska eittämättä tekoäly on yksi tämän päivän avainteknologioista. Ennen kuin syvennymme asiaan tarkemmin, on hyvä ymmärtää, mitä termillä ”tekoäly” tosiasiassa tarkoitetaan.

Tekoäly, robotit ja robotiikka sekoittuvat keskenään helposti, jos tuntee aiheista vain pinnallisia palasia. Mainitut ovat pitkälti eri tieteenaloja ja kietoutuvat toisiinsa vain silloin, jos puhutaan tekoälyllä varustetuista roboteista. Yleistäen, ”robotti” toteuttaa sellaisia ennalta selkeästi määriteltyjä toimenpiteitä, joihin saattaa liittyä myös toimintaympäristön tarkkailuun erinäisin sensorein perustuva reagointi. Tekoälyyn kuitenkin liittyy todellinen ”äly”, eli oppiminen, osaaminen ja sen jatkuva kehittyminen. Tekoäly oppii sille annetun historiatiedon perusteella arvioimaan mitä seuraavaksi todennäköisesti tulee tapahtumaan. Toisin kuin robotti, tekoäly voi päättää tehdä jotain, mitä se ei aiemmin ole tehnyt.

Miksi tekoäly on tärkeä trendi?

Vaikka tekoälyteknologiaa on tutkittu jo useammat vuosikymmenet, on se ottanut lähivuosina suuria ja merkittäviä harppauksia sovellettavuudessa, kiitos kehittyneiden ja tarpeellisten oheisteknologioiden, kuten ennustavan analytiikan sovelluskehitystason modulaarisuuden, Big Data-ratkaisujen, prosessoritehoa tarjoavien pilviekosysteemien sekä yleisen teknologioiden konvergenssin, eli verkostoitumisen. On tapahtunut merkittävä siirtymä kohti helposti käyttöönotettavia ratkaisuja, joissa tekoäly on myös tuotavissa kaikkien käyttäjien luokse niin kutsutun ”älykkään verkon” reunalle. Siksi useimmat tutkimusyhtiöt sekä valtiotahot listaavat tekoälyn yhdeksi avainosaamisalueista.

Yhtä tärkeää on tekoälyn kyvykkyys vaikuttaa päivittäiseen elämäämme, etenkin yritysmaailmassa, jossa pitkäaikainen trendi on ollut vyön kiristäminen henkilöstöresurssien osalta osana kannattavuuden ylläpitoa. Yhä vähemmällä henkilöstömäärällä tulisi saada aikaan enemmän. Yksilöiden työkuormat ovat paisuneet ja ”rennompia päiviä” ei juuri enää näe. Robotiikan avulla monet yritykset ovat jo automatisoineet avainprosessejaan. Tekoälyn myötä on saavutettavissa todellinen liiketoimintojen optimoinnin kyvykkyys.

Kolme perätöntä myyttiä tekoälystä

 

 • Tekoäly vie työpaikat! Suomen työkulttuuri on erittäin työpaikkoja suojelevaa, eikä siinä sinänsä ole mitään väärää tai pahaa. Ei kannata kuitenkaan antaa oman liiketoiminnan kehityksen kaatua vääriin syihin. Tekoäly ei vie työpaikkoja, ellei niin tarkoituksenmukaisesti haluta. Pääasiallinen visio tulisi kuitenkin olla se, että näinä resurssitiukkoina aikoina työhenkilöstöä pystytään kohdentamaan ihmisille soveliaampiin tehtäviin ja jättää koneille se, mikä niille on jätettävissä. Tämän tavoitteen metsästyksessä tekoäly on hyvä kaveri.
 • Tekoäly on kallista ottaa käyttöön! Yleinen totuus on se, että jos haluaa hyvää, niin siitä joutuu maksamaan. Hinnalla on väliä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että rahaa pitäisi säästää hernekeittokuurin kautta, jotta voi rahoittaa otollisen tekoälyratkaisun koeponnistuksen. Oletko jo asiakkaamme? Käytätkö jo toimittamiamme järjestelmiä? Kysypä seuraavassa juttutuokiossamme, miten helposti voimme päästä alkuun!
 • Tekoäly on epäluotettavaa! Pitää paikkansa, jos tekoälyratkaisu on huonosti suunniteltu ja toteutettu. Vaikka maailmassa on jo erittäin hienoja aputyökaluja tekoälyratkaisuiden toteuttamiseen, tulee niitä kehittävän ryhmän silti ymmärtää tekoälyn matemaattista teoriapuolta sekä kyetä ymmärtämään ja verifioimaan, milloin toteutettu ratkaisu tekee paitsi oikeansuuntaista, myös tarkinta mahdollista jälkeä.

Varmista edelläkävijyytesi

Minkä tahansa disruption myllertäessä niistä saavat suurimman hyödyn ja bisnesedun vain ne organisaatiot, jotka panostavat ja mukautuvat uuteen muuttuvan toimintaympäristöön rohkeasti etulinjassa. Sama pätee myös tekoälyyn. Tulee päivä, jolloin tekoäly on jo ”kaikkialla ja kaikessa”. Älä odota sitä – odottavan aika on pitkä! Tartu tilaisuuteen ja varmista oman yrityksesi edelläkävijyys ja paremmat lähtökohdat menestymiseen. Kuten todettu, liikkeelle pääsee varsin kevyin askelin. Tarvitaan vain hieman rohkeutta ja uskoa omaan visioon!

 

P.S. Lataa alta oppaamme, joka kertoo miten tuotat bisneksellesi lisäarvoa liiketoiminta-alustalla!

 

Blogin kirjoittaja on Juho Nieminen, Accountor Enterprisen teknologiajohtaja.

Facebooktwitterlinkedin

OTA YHTEYTTÄ

Kerro, miten voimme olla avuksi. Jätä yhteystietosi niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ota ensimmäinen askel jo tänään, älä odota huomiseen.

Accountor Enterprise Solutions Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.