Toiminnanohjausjärjestelmä luo pohjan tulokselliselle liiketoiminnalle

Julkaistu 2.8.2018 - 14:32

Toiminnanohjausjärjestelmä, eli ERP, on yrityksen toiminnan kannalta usein se kriittisin järjestelmä, jonka päällä pyörii monesti elintärkeät liiketoimintaprosessit myynnistä laskutukseen, ja hankinnasta toimitukseen. Näiden prosessien pyöriminen on liiketoiminnan elinehto, joten ERP:in voidaan häpeilemättä sanoa olevan yrityksen sydän, joka pitää koneiston käynnissä.

Tyypillisesti toiminnanohjausjärjestelmiä on pyöritetty paikallisilla palvelimilla (on premises), jotka sijaitsevat joko yrityksen omassa tai vuokratussa konesalissa. Globaalien suuryritysten kuten Microsoftin ja Oraclen panostaessa vahvasti pilviteknologiaan, on ERP:in hankkiminen pilvestä (cloud / online) tullut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Pilviteknologian kehittyminen ja sen suosio ovatkin synnyttäneet valtavasti tarjontaa pilvestä hankittaville ERP:eille, joita ei vielä vuosikymmen sitten ollut montakaan.

Digitaalisen vallankumouksen johdosta monen yrityksen it-strategia nojaa vahvasti pilviteknologiaan, jolloin myös ERP:in hankinta pilvestä tulee ajankohtaiseksi. ERP:in ollessa yrityksen sydän, kannattaa sen valinta ja käyttöönotto tehdä oikein, jolloin mahdollistetaan liiketoiminnan kannattava kasvu ja ketterä reagointi asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin.

Miksi valita pilvipohjainen ERP-järjestelmä?

Pilviteknologiaan pohjautuvien toiminnanohjausjärjestelmien edut ovat kiistattomat monelle yritykselle muun muassa järjestelmän implementoinnin helppouden, ja selkeiden sekä ennustettavien kustannusten vuoksi. Implementoinnin ketteryydestä kertonee Panorama Consultingin tekemä tutkimus ERP-järjestelmien käyttöönotoista, joka osoitti, että keskimäärin ERP-järjestelmän käyttöönotto kustantaa noin 5% yrityksen liikevaihdosta. Täysin pilviteknologiaan pohjautuvan Oraclen NetSuiten vastaava luku on 2,8%, jolloin parhaassa tapauksessa implementoinnissa säästetään satoja tuhansia, ellei miljooniakin euroja.

Implementoinnin helppouteen vaikuttaa se, että pilvessä toimiviin ERP:eihin sisältyy useimmiten valmiita pohjia, joista valitaan yrityksen toimialaan ja liiketoimintaan sopivimmat, jolloin saadaan toimialan parhaat käytännöt, käsitteet sekä prosessit suoraan järjestelmään. Tällöin käyttöönotossa vaadittava työmäärä kohdistetaan yritykselle ominaisten toimintojen rakentamiseen, roolikohtaisten käyttöliittymien mukautukseen ja koulutukseen. Vastaavasti on premises -ratkaisuissa kaikki joudutaan määrittelemään, kustomoimaan ja pahimmassa tapauksessa ohjelmoimaan alusta alkaen.

Esimerkki NetSuiten dashboardista

Selkeä hinnoittelu ja ketterät muutokset

Pilviteknologian hinnoittelu on selkeää ja helposti ennustettavaa sen pohjautuen lisensseihin, ja samat käytännöt koskevat useimmiten myös toiminnanohjausjärjestelmiä. Lisenssit voivat perustua vaadittaviin moduuleihin, käyttäjien määrään, käyttäjärooleihin tai yhdistelmään näistä. Moduulien tarve riippuu siitä, mitä toiminnallisuuksia ERP:iltä halutaan, ja niiden määrää voidaan muuttaa ketterästi. Esimerkiksi: mikäli yrityksen kipupisteenä on taloudenohjaus, voidaan ensi vaiheessa ottaa moduulit pelkästään talouden pyörittämistä varten ja lisätä moduuleja tarpeen mukaan, esimerkiksi projektinhallintaan tai tuotantoon.

Lisenssit sisältävät aina käyttöoikeuksien lisäksi myös järjestelmän fyysisen ylläpidon, joka paikallisesti hoidettuna saattaa olla jopa kalliimpaa kuin pilvipalveluna tuotettu toiminnanohjausjärjestelmä. Lisäksi pilvipalveluiden ylläpitäjä huolehtii varmuuskopioista, tietoturvasta ja tietokannoista, joista aiheutuvat kulut pitää myös laskea mukaan kokonaiskustannuksiin. Pilvestä hankittu ERP on jatkuvasti myös ajan tasalla, sillä useimpiin järjestelmiin tulee päivityksiä yhdestä neljään kertaa vuodessa.

Pilvipalveluna tuotettu ERP mahdollistaa kannattavamman, tietoturvallisemman ja luotettavamman liiketoiminnan harjoittamisen, mikä auttaa yritystä keskittymään oman ydinliiketoimintansa pyörittämiseen ja asiakkaiden palvelemiseen.

 

Haluatko päästä näkemään, miltä NetSuite-liiketoiminta-alusta näyttää? NetSuite-demon avulla saat hyvän kuvan, miten järjestelmä sopii teidän yrityksenne tarpeisiin. Pyydä maksuton demo.

Facebooktwitterlinkedin

OTA YHTEYTTÄ

Kerro, miten voimme olla avuksi. Jätä yhteystietosi niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ota ensimmäinen askel jo tänään, älä odota huomiseen.

Accountor Enterprise Solutions Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

Millainen on hyvä CRM?

Julkaistu 23.5.2018 - 13:19

Sopivaa myynnin ja asiakkuudenhallinnan eli CRM-ratkaisua kartoittaessa yritykset törmäävät monessa tapauksessa samaan ongelmaan kuin Citymarketin jäätelötiskillä: vaihtoehtoja on liikaa ja niistä on vaikea valita. Löytyy isoa ja pientä, kallista ja halpaa. Löytyy nättiä ja rumaa. Miten voi ikinä valita oikean ratkaisun, kun ei edes tiedä mitä etsiä?

Asiakkaidemme kanssa keskustellessa CRM:n hankintaan liittyvistä tarpeissa, nousee valtaosassa tapauksissa esiin tarve keskitetylle paikalle, johon tallennetaan ja jossa ylläpidetään ajantasaista asiakastietoa. Toisena tarpeena on myyntisuppilo, eli myyntihankkeiden kehittäminen vinkistä asiakkaaksi ja tämän suppilon seuraaminen yhdessä näkymässä.

Nämä toiminnallisuudet kuuluvat jokaisen CRM:n perusteisiin, myös ruutupaperin ja Excelin. CRM-ratkaisua hankittaessa onkin hyvä miettiä pari askelta pidemmälle ja ottaa päätavoitteiksi esimerkiksi asiakaskokemuksen parantaminen sekä omien prosessien tehostaminen.

Onnistunut CRM-hankinta

CRM voi olla joko jokaisen myyjän motivaation tappaja, välttämätön paha johon tökitään rukseja myyntijohtoa miellyttääkseen, tai myyjän paras kaveri, joka ohjaa tekemistä ja auttaa voittamaan. Valtaosa CRM-hankkeista keskittyy valitettavasti enemmän myyntijohdon tarpeisiin varsinaisten käyttäjien sijaan. Onnistuneet hankkeet ottavat top-down ajattelun rinnalle myös bottom-up ajattelun, jolloin käyttäjien tarpeet ja toiveet otetaan huomioon läpi koko hankkeen. Tällä varmistetaan se, että järjestelmää tulee oikeasti käytettyä ja täten palvelee tarkoitustaan.

Parhaassa tapauksessa CRM on lähes ainoa työkalu, jota myyjä käyttää, sillä hyvä CRM kokoaa kaiken myynnille oleellisen tiedon asiakkuuksista keskitetysti yhteen paikkaan tarjoten 360-näkyvyyden asiakkaisiin. Myyjien ei tarvitse siirtyä järjestelmästä toiseen tai kysellä eri paikoista saadakseen relevanttia tietoa, vaan kaikki myynnille tärkeä tieto näkyy yhdessä paikassa.

Esimerkkeinä asiakkaisiin ja kontakteihin linkittyvät:

 • markkinointitoimenpiteet kuten uutiskirjeet ja tapahtumakutsut
 • sähköpostiviestit, tapaamiset ja muistiinpanot
 • asiakaspalveluun tulleet yhteydenotot, reklamaatioiden ja palvelupyyntöjen käsittelyt

Sekä myyntihankkeisiin linkittyvät:

 • eri vaiheisiin liittyvät aktiviteetit, mm. soitto myyntivinkille, josta tulee prospekti, jota mennään tapaamaan
 • tarjoukset ja sopimukset

CRM tunnistaa ostosignaalit

Järkevä ja tuloksellista myyntityötä edistävä ratkaisu myös oppii jatkuvasti ja hyödyntää tekoälyä osana toiminnallisuuttaan. Yksinkertaistettuna hyvä CRM tunnistaa esimerkiksi asiakkaiden ostosignaalit oikea-aikaista lähestymistä varten, kertoo asiakassuhteiden tilan ja ehdottaa tiettyjä tuotteita sekä palveluita myytäväksi yhdessä perustuen opittuun tietoon. Koneälyn aivokapasiteetti on rajaton, joten se havaitsee monesti asioita, jota ihminen ei pysty itse mitenkään päättelemään.

Toimihenkilöiden ajankäyttöä tutkiva organisaatio Pace Productivity teki tutkimuksen myös myyjien ajankäytöstä töissä. Myyntihenkilöstön työajasta valtaosa kuluu kaikkeen muuhun kuin varsinaiseen liikevaihtoa ja arvoa tuottavaan myyntityöhön. Hämmästyttävästi jopa neljäsosa työajasta kuluu erilaisiin hallinnollisiin töihin ja tehtäviin, ja useita tunteja viikossa erilaisten tarjousten sekä valmiiden tilausten käsittelyyn ja syöttämiseen eri järjestelmiin. Muun muassa näihin kuluvaa aikaa voi hyvän CRM:n avulla vähentää murto-osaan, jolloin oikeaan arvoa tuottavaan työhön voi keskittyä.

Vaihtoehtoja kartoittaessa on hyvä pysähtyä miettimään, haluaako käyttää rahat nätin käyttöliittymän taakse piilotettuun, Exceliin verrattavissa olevaan CRM:ään vai panostaa oikeaan liiketoiminta-alustaan, joka tukee tuloksellista myyntiä ja tuo asiakkaille lisäarvoa.

 

Autan mielelläni löytämään teille parhaan mahdollisen CRM-järjestelmän. Keskustellaan lisää virtuaalisen kahvitauon merkeissä, sovitaan aika: sami.lahtinen@accountorenterprise.fi.

Facebooktwitterlinkedin

OTA YHTEYTTÄ

Kerro, miten voimme olla avuksi. Jätä yhteystietosi niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ota ensimmäinen askel jo tänään, älä odota huomiseen.

Accountor Enterprise Solutions Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

Dynamics 365 for Talent auttaa löytämään työntekijöiden parhaat puolet

Julkaistu 26.4.2018 - 14:24

Tämänpäivän työntekijät ovat yhä enemmän tietoisia siitä, mitä haluavat. Työn vaikuttavuus, omien taitojen haastaminen sekä urakehitys ovat keskeisiä asioita työn kiinnostavuuden kannalta. Työntekijät ovat yrityksen suurin voimavara ja sijoitus, josta kannattaa pitää kiinni. Kuinka siis saada työntekijät pysymään pidempään ja kuinka heistä saisi parhaat puolet esiin?

Microsoft Dynamics 365 for Talent -järjestelmästä löytyvät HR -ominaisuudet, jossa luvataan antaa käyttöön ainutlaatuiset mahdollisuudet niin työntekijöiden houkuttelemisessa, osallistamisessa, kehittämisessä kuin heidän työpaikassa pysymisessäänkin. Eikö kuulostakin houkuttelevalta? Otin selvää, mitä Dynamics 365 for Talentin lupausten taakse kätkeytyy.

1. Palkkaa oikeat ihmiset entistä nopeammin

Rekrytointiprosessissa käytetään apuna Linkediniä, jonka avulla voidaan hakea työnkuvaan sopivia työntekijöitä. Rekrytointityökaluina käytetään työnhakijaprofiileita, arviointityökaluja sekä haastattaluiden suunnittelua ja aikatauluttamista. Rekrytointiprosessissa on haettu läpinäkyvyyttä sekä rekrytointitiimille, että työnhakijalle omien näkymien avulla. Rekrytointitiedot on keskitetty yhteen paikaan ja näkyvät yrityksen sisällä koko rekrytointitiimille edistäen rekrytointiryhmän yhteistyötä. Työnhakijalla on taas mahdollisuus käyttää portaalia, joka mahdollistaa läpinäkyvän työnhaun koko prosessin ajan.

2. Anna työntekijöille menestymisen työkalut

Perehtymisen helpottamiseksi järjestelmässä voidaan säilyttää perehdyttämisoppaat, koulutusmateriaalit ja videot. Työntekijöille voidaan luoda tehtäviä, joiden avulla työntekoon pääsee kiinni. Työntekijällä on oma profiilinäkymä, josta näkee helposti omat tiedot ja tehtävät. Tehtävien valmistumista voidaan seurata sekä työntekijän, että esimiehen näkökulmasta. Organisaation ja oman tiimin yhdeystiedot löytyvät järjestelmästä, joka helpottaa kommunikointia.

3. Pidä yllä korkealaatuista työkulttuuria

Arviointien tekeminen, palautteen antaminen ja työntekijän palkitseminen on mahdollista järjestelmän avulla. Työntekijälle asetetaan tavoitteet ja niitä seurataan arviointien kautta. Työntekijän arviointeja tehdään esimerkiksi One to One – tai kehityskeskusteluissa. Konkreettisia suorituskykytavoitteita voi seurata erilaisiin tehtäviin liittyen, kuten esimerkiksi kuukausilaskutustavoite vs. toteuma tai vaikkapa myynnin prosentuaalinen kasvutavoite vs. toteuma.

4. Mahdollista kehittyminen ja kasvaminen

Työntekijälle on mahdollista luoda urapolku tavoitteellisen oppimisen ja koulutussuunnitelman avulla. Tietylle roolille voidaan merkitä tarvittavat tiedot ja osaamisalueet, joita työntekijän uralla eteneminen ja ylennykset edellyttävät. Työntekijän tulevat koulutukset näkyvät hänen omassa työntekijänäkymässään.

5. Edistä toimintojen tehokkuutta

HR-toiminnot voidaan hoitaa yhdessä paikassa globaalisti. Osaamis- ja kokemustarve määritetään keskitettyjen työntekijäprofiilien avulla. Järjestelmässä voidaan hallinnoida myös esimerkiksi kompensaatiot, lomat ja poissaolot. Tietojen analysointi ja raportointi saadaan esitettyä visuaalisesti raporttinäkymässä. Raportit ovat katseltavissa näyttöpääteriippumattomasti.

Kuinka pääsen alkuun?

Voit kokeilla ilmaiseksi Dynamics 365 for Talentia 60 päivän ajan kirjautumalla palveluun omalla sähköpostillasi osoitteessa: https://dynamics.microsoft.com/en-§us/talent/overview/. Järjestelmästä löytyy videoita ja ohjeita käytön aloittamiseksi. Tutustumalla demodataan saat hyvän yleiskuvan, miten Dynamics 365 for Talent voi hyödyttää teidän yritystänne.

Facebooktwitterlinkedin

OTA YHTEYTTÄ

Kerro, miten voimme olla avuksi. Jätä yhteystietosi niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ota ensimmäinen askel jo tänään, älä odota huomiseen.

Accountor Enterprise Solutions Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

Microsoft Dynamics 365 – kenet valitset kumppaniksi?

Julkaistu 10.4.2018 - 16:16

Olet varmasti yksi heistä, joka etsii tietoja suomalaisista Microsoft Dynamics 365 -kumppaneista ja heidän osaamisalueistaan. Saatat kaivata apua CRM:n, ERP:n, taloushallinnon ohjelmiston, tai esimerkiksi kenttähuollon ratkaisuja kartoittaessasi. Varsinkin uusi Microsoft Dynamics 365 -liiketoiminta-alusta tarjoaa monia mahdollisuuksia, kun haetaan entistä yhtenäisempää kokemusta lead to cash -prosessissa.

Nykyisestä kokonaisuudesta löytyvät sovellukset esimerkiksi taloushallintoon, myyntiin, markkinointiin, asiakaspalveluun, sekä jo edellä mainittuun kenttätyöhön. Mistä sitten tiedät, sopiiko kokonaisuus omaan organisaatioosi? Tai entä, jos tarvitset vain yhden osan Dynamics 365:stä?

Microsoftin filosofiaan kuuluu jakaa toimintoja joko yksittäisinä palasina tai helposti ostettavina kokonaisuuksina. Voit siis aloittaa kiireisimmän ongelmasi ratkaisemisesta, ja laajentaa käyttöä sen jälkeen vaivattomasti liiketoiminnan eri osa-alueille. Osaava kumppani selvittää yhdessä kanssasi organisaatiosi todelliset tarpeet ja mahdollisuudet. Hän myös kertoo, mitä uusia ovia pilviratkaisu uusine toiminnallisuuksineen avaa liiketoiminnallesi.

Sinun ei tarvitse olla ohjelmistojen ostamisen ammattilainen, jos kumppanisi on ongelmanratkaisun ammattilainen.

Kun kokonaisuus on niin mittava kuin Dynamics 365, ei voi odottaa asiakkaan tietävän, mistä osista paras ratkaisu koostuu. Tätä varten on olemassa osaavia Microsoft Dynamics 365 -kumppaneita.

Dynamics 365 – osissa vai kokonaisuutena?

Dynamics 365:n osat ovat seuraavat, mikäli haluat tutustua niihin itsenäisesti lisää:

• Microsoft Dynamics 365 for Sales
• Dynamics 365 for Marketing
• Dynamics 365 for Customer Service
• Dynamics 365 for Field Service
• Dynamics 365 for Project Service Automation
• Dynamics 365 for Customer Insights
• Dynamics 365 for Finance and Operations
• Dynamics 365 for Retail
• Dynamics 365 for Talent
• uusin lisäys Dynamics 365 for Business Central

Vähemmästäkin hengästyy, vai mitä? Tätä ei kuitenkaan kannata pelästyä, sillä Microsoft tarjoaa yhtenäisen käyttökokemuksen, vaikka tuotteilla onkin eri nimet, ja niiden käyttöönotto on mahdollista toteuttaa osissa.

Jatkokehityksen ja lean-ajattelun soveltamisessa liiketoiminta-alustojen maailmaan on monia etuja, kun lähdetään rakentamaan organisaatiolle sopivaa kokonaisuutta. Kaikkea ei tarvitse ahnehtia kerralla, sillä osaava kumppani tarjoaa käyttötuen lisäksi ketterän mallin, jolla kehitystä viedään eteenpäin sopivalla tahdilla, kuitenkaan menneeseen jämähtämättä.

Markkinoita jaetaan nyt

Talouden kasvukausi on hyvä hetki tehdä investointeja tulevaisuuteen. Pesäero kilpailijoihin on helpompi tehdä valmiiksi sellaisten järjestelmien avulla, jotka mahdollistavat automatisoidut prosessit ja loistavan asiakaskokemuksen.

Asiakas on kuningas, mutta työntekijää ei parane unohtaa. Hyvin johdettuna ja oikeilla työkaluilla varustettu tekijä erottuu kyllä joukosta! Kaivaisitko ojaa kenttälapiolla, jos kaivinkone olisi saatavilla?

Älä siis epäröi tutustua eri vaihtoehtoihin ja haastaa kumppaneita keskusteluihin. Huomaat kyllä, miten jyvät erottuvat akanoista ja löydät parhaan mahdollisen kumppanin.

Facebooktwitterlinkedin

OTA YHTEYTTÄ

Kerro, miten voimme olla avuksi. Jätä yhteystietosi niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ota ensimmäinen askel jo tänään, älä odota huomiseen.

Accountor Enterprise Solutions Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

Mitä järjestelmähankinnassa on hyvä muistaa?

Julkaistu 19.3.2018 - 8:32

Tuntuuko siltä, että järjestelmähankintaa vältellään yrityksessänne mahdollisimman pitkälle? Ehkäpä mielessä kummittelee vielä kymmenen vuotta sitten tehty järjestelmähankinta, missä kaikki mahdollinen meni pieleen.

Uuden järjestelmän hankkiminen ei ole helppoa. Suuret sisäiset projektit voivat olla uuvuttavia, ja mahdollinen muutosvastarinta luo jännitteitä työympäristöön. Yrityksissä on harvoin järjestelmähankinnan ammattilaisia, jotka osaisivat hallita suurten hankintojen kokonaisuutta. Isot projektit saattavat mennä pieleen jo sopimusvaiheessa, jonka seurauksena tarjonta ja tarve eivät kohtaa, ja hankkeen hinta nousee sen seurauksena kohtuuttoman suureksi.

Mitä olisi hyvä ottaa huomioon, jotta päästäisiin parhaimpaan lopputulokseen?

 

  • Sitouta johto. Johdon tuki on kaikki kaikessa. Ilman budjettia on mahdotonta lähteä tekemään mitään hankintoja. Varmista siis, että johto on ymmärtänyt hankkeen kokoluokan ja sen tuomat hyödyt. Henkilöstön toimivat työkalut ovat edellytys kannattavalle liiketoiminnalle. Johdon näkökulmasta järjestelmähankinta on ennen kaikkea sijoitus, joten hyvät perustelut hankinnalle on hyvä olla.

 

  • Sitouta henkilöstö. Projektin ei tarvitse olla mikään salaseura. Kasaa aikaisessa vaiheessa mahdollisimman monipuolinen projektiryhmä hankintaprosessia varten, jotta järjestelmästä saadaan halutunlainen. Käyttäjät tietävät parhaiten, mitä ominaisuuksia tarvitaan. Kun henkilöstö on mukana hankinnassa, niin vältytään myös muutosvastarinnalta. Tällöin hankintavaihe varmasti kestää kauemmin, mutta käyttöönottovaiheessa kiitetään, koska päämääränä on, että käyttäjät oikeasti käyttäisivät järjestelmää. Naapurimaan diskuteeraus kunniaan!

 

  • Panosta osaamiseen ja resursseihin. Projektiryhmässä on hyvä olla riittävästi osaamista ja oikeasti aikaa toteuttaa projekti. On hyvä kiinnittää huomiota sekä toimittajan, että oman henkilöstön osaamiseen eri rooleissa, varsinkin kokeneet projektipäälliköt edesauttavat projektin tehokasta läpivientiä. Osaava projektiryhmä antaa valmiudet sujuvaat kommunikaatioon.

 

  • Kuvaa hankinnan tarjouspyyntövaatimukset tarkasti. Jotta tarjoukset ovat vertailukelpoisia laadultaan ja hinnaltaan, niin toimittajien on tärkeä ymmärtää vaatimukset samalla tavalla. Kuvaa selkeästi tavoitetila ja vaatimukset. Kun tavoitetila ja järjestelmäkokonaisuus on hyvin määritelty, tällöin vältytään päällekkäisiltä toiminnallisuuksilta, ja tehdään kokonaisuutta tarpeeseen. Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty.

 

  • Painota standardia. Vaikka henkilöstön toiveita pitää kuunnella, niin reaaliteetit kannattaa kuitenkin pitää mielessä, eikä toiveiden tynnyriä pidä täyttää liikaa. Pitää muistaa se, että liiallinen modeihin turvautuminen paisuttaa hintaa sekä lisää riskejä projektointivaiheessa sekä ajallisesti, että toiminnallisesti.

 

  • Varaa riittävästi aikaa hankeprosessille. Jotta hankkeesta tulisi mahdollisimman hyvä ja mahdollisimman moni toimittaja pystyisi osallistumaan hankkeen kilpailutukseen, varaa realistinen aika projektin toteuttamiselle.

 

  • Muista elinkaariajattelu. Kuinka tämä investointi olisi mahdollisimman pitkäkestoinen? Mikä on haluttu investoinnin takaisinmaksuaika? Teknologioille kannattaa olla avarakatseinen. Pilvipalvelut ovat hyvä mahdollisuus pitkäkestoiseen ohjelmiston ylläpitoon ja kehitykseen.

 

Suunnitellessa uuden järjestelmän hankintaa tulisi ensisijaisesti määrittää oman yrityksen järjestelmien nykytila ja sen tavoitetila. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Miksi hankkeeseen lähdetään ja mitä hyötyjä siitä saadaan? Mitä haasteita nykyprosessissa on ja mitä haluttaisiin parantaa?

Vasta tämän jälkeen kannattaa lähteä vertailemaan eri järjestelmiä ja toimittajia. Ulkopuolisen resurssin käyttämistä kannattaa harkita, jos oma osaaminen tai aika eivät tällaiselle analysoinnille riitä. Ulkopuolisita toimijoilta löytyy kartoitukseen valmiita sapluunoita, jotka helpottavat vaatimusten määrittämistä ja dokumentointia. Näiden vaatimusten pohjalta on helpompi lähteä vertailemaan toimittajia ja järjestelmiä.

 

Etsitkö keinoja ja työvälineitä taloushallinnon rutiinien tehokkaaseen hoitamiseen, älykkääseen raportointiin sekä johtamista tukevan tiedon tuottamiseen?

Taloushallinnon kartoituksen avulla selvitämme liiketoimintanne tavoitteet ja nykytilanteen, jotta voimme yhdessä suunnitella teitä parhaiten palvelevat ratkaisut. Lue lisää ja pyydä yhteydenottoa.

 

 

Facebooktwitterlinkedin

OTA YHTEYTTÄ

Kerro, miten voimme olla avuksi. Jätä yhteystietosi niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ota ensimmäinen askel jo tänään, älä odota huomiseen.

Accountor Enterprise Solutions Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

Tekoäly – tämän päivän kuuma termi

Julkaistu 22.2.2018 - 13:10

Tekoälyä siellä, tekoälyä täällä! Tekoälyä joka puolella! Tältähän se tuntuu, kun erinäisten markkinointi- ja myyntikanavien viestintää näinä päivinä kuuntelee. Mutta ei savua ilman tulta, koska eittämättä tekoäly on yksi tämän päivän avainteknologioista. Ennen kuin syvennymme asiaan tarkemmin, on hyvä ymmärtää, mitä termillä ”tekoäly” tosiasiassa tarkoitetaan.

Tekoäly, robotit ja robotiikka sekoittuvat keskenään helposti, jos tuntee aiheista vain pinnallisia palasia. Mainitut ovat pitkälti eri tieteenaloja ja kietoutuvat toisiinsa vain silloin, jos puhutaan tekoälyllä varustetuista roboteista. Yleistäen, ”robotti” toteuttaa sellaisia ennalta selkeästi määriteltyjä toimenpiteitä, joihin saattaa liittyä myös toimintaympäristön tarkkailuun erinäisin sensorein perustuva reagointi. Tekoälyyn kuitenkin liittyy todellinen ”äly”, eli oppiminen, osaaminen ja sen jatkuva kehittyminen. Tekoäly oppii sille annetun historiatiedon perusteella arvioimaan mitä seuraavaksi todennäköisesti tulee tapahtumaan. Toisin kuin robotti, tekoäly voi päättää tehdä jotain, mitä se ei aiemmin ole tehnyt.

Miksi tekoäly on tärkeä trendi?

Vaikka tekoälyteknologiaa on tutkittu jo useammat vuosikymmenet, on se ottanut lähivuosina suuria ja merkittäviä harppauksia sovellettavuudessa, kiitos kehittyneiden ja tarpeellisten oheisteknologioiden, kuten ennustavan analytiikan sovelluskehitystason modulaarisuuden, Big Data-ratkaisujen, prosessoritehoa tarjoavien pilviekosysteemien sekä yleisen teknologioiden konvergenssin, eli verkostoitumisen. On tapahtunut merkittävä siirtymä kohti helposti käyttöönotettavia ratkaisuja, joissa tekoäly on myös tuotavissa kaikkien käyttäjien luokse niin kutsutun ”älykkään verkon” reunalle. Siksi useimmat tutkimusyhtiöt sekä valtiotahot listaavat tekoälyn yhdeksi avainosaamisalueista.

Yhtä tärkeää on tekoälyn kyvykkyys vaikuttaa päivittäiseen elämäämme, etenkin yritysmaailmassa, jossa pitkäaikainen trendi on ollut vyön kiristäminen henkilöstöresurssien osalta osana kannattavuuden ylläpitoa. Yhä vähemmällä henkilöstömäärällä tulisi saada aikaan enemmän. Yksilöiden työkuormat ovat paisuneet ja ”rennompia päiviä” ei juuri enää näe. Robotiikan avulla monet yritykset ovat jo automatisoineet avainprosessejaan. Tekoälyn myötä on saavutettavissa todellinen liiketoimintojen optimoinnin kyvykkyys.

Kolme perätöntä myyttiä tekoälystä

 

 • Tekoäly vie työpaikat! Suomen työkulttuuri on erittäin työpaikkoja suojelevaa, eikä siinä sinänsä ole mitään väärää tai pahaa. Ei kannata kuitenkaan antaa oman liiketoiminnan kehityksen kaatua vääriin syihin. Tekoäly ei vie työpaikkoja, ellei niin tarkoituksenmukaisesti haluta. Pääasiallinen visio tulisi kuitenkin olla se, että näinä resurssitiukkoina aikoina työhenkilöstöä pystytään kohdentamaan ihmisille soveliaampiin tehtäviin ja jättää koneille se, mikä niille on jätettävissä. Tämän tavoitteen metsästyksessä tekoäly on hyvä kaveri.
 • Tekoäly on kallista ottaa käyttöön! Yleinen totuus on se, että jos haluaa hyvää, niin siitä joutuu maksamaan. Hinnalla on väliä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että rahaa pitäisi säästää hernekeittokuurin kautta, jotta voi rahoittaa otollisen tekoälyratkaisun koeponnistuksen. Oletko jo asiakkaamme? Käytätkö jo toimittamiamme järjestelmiä? Kysypä seuraavassa juttutuokiossamme, miten helposti voimme päästä alkuun!
 • Tekoäly on epäluotettavaa! Pitää paikkansa, jos tekoälyratkaisu on huonosti suunniteltu ja toteutettu. Vaikka maailmassa on jo erittäin hienoja aputyökaluja tekoälyratkaisuiden toteuttamiseen, tulee niitä kehittävän ryhmän silti ymmärtää tekoälyn matemaattista teoriapuolta sekä kyetä ymmärtämään ja verifioimaan, milloin toteutettu ratkaisu tekee paitsi oikeansuuntaista, myös tarkinta mahdollista jälkeä.

Varmista edelläkävijyytesi

Minkä tahansa disruption myllertäessä niistä saavat suurimman hyödyn ja bisnesedun vain ne organisaatiot, jotka panostavat ja mukautuvat uuteen muuttuvan toimintaympäristöön rohkeasti etulinjassa. Sama pätee myös tekoälyyn. Tulee päivä, jolloin tekoäly on jo ”kaikkialla ja kaikessa”. Älä odota sitä – odottavan aika on pitkä! Tartu tilaisuuteen ja varmista oman yrityksesi edelläkävijyys ja paremmat lähtökohdat menestymiseen. Kuten todettu, liikkeelle pääsee varsin kevyin askelin. Tarvitaan vain hieman rohkeutta ja uskoa omaan visioon!

 

P.S. Lataa alta oppaamme, joka kertoo miten tuotat bisneksellesi lisäarvoa liiketoiminta-alustalla!

 

Blogin kirjoittaja on Juho Nieminen, Accountor Enterprisen entinen teknologiajohtaja.

Facebooktwitterlinkedin

OTA YHTEYTTÄ

Kerro, miten voimme olla avuksi. Jätä yhteystietosi niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ota ensimmäinen askel jo tänään, älä odota huomiseen.

Accountor Enterprise Solutions Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

Miten myyntiä ja markkinointia pitäisi johtaa vuonna 2018?

Julkaistu 16.2.2018 - 14:17

Kuka yrityksessäsi johtaa myyntiä ja markkinointia vuonna 2018?

Tuskin nenäänsä pidemmälle näkevä markkinointijohtaja on vaarassa kuolla sukupuuttoon.

Samaa polkua kulkee liian kapeakatseinen myyntijohtaja.

Miksi?

Myynnin ja markkinoinnin yhteistyöstä on puhuttu viime vuosina valtavasti. Yhteiset tavoitteet, järjestelmät, prosessit, SLA:t ja niin edelleen. Mekin olemme aiheesta kirjoittaneet, jopa julkaiseet pikaoppaan myynnin ja markkinoinnin yhteistyöhön.

Yksi näkökulma on kuitenkin jäänyt melko pimentoon. Miten myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä pitäisi johtaa?

Tai kenen sitä pitäisi johtaa, ja millä kompetensseilla?

Myynti- ja markkinointijohtaja – yksi vai kaksi henkilöä?

Yleisimmin myyntiä ja markkinointia johtavat siilon molemmille puolille dedikoidut johtajat: myyntijohtaja myyntiä, markkinointijohtaja markkinointia.

Tarvitaanko molempia? Vai onko kaksi vetävää hevosta jopa haitaksi, jos myynnillä ja markkinoinnilla on (tai pitäisi olla) joka tapauksessa yhteiset tavoitteet?

Jos kokonaisuutta johtaa yksi henkilö, onko markkinointijohtajataustainen riittävän tulosorientoitunut menestymään tehtävässä? Osa on, monella riittää työsarkaa.

Toisaalta harvalla myyntijohtajalla on riittävästi ajantasaista näkemystä tuloksellisen markkinoinnin johtamiseen tässä jatkuvasti muuttuvassa ja erittäin pirstaleisessa keinojen ja kanavien meressä. Osaako hän johtaa markkinointitiimiä tai kumppaneitaan siten, että tavoitteeseen päästään?

Myynnin onnistumiseksi täytyy potentiaalisten asiakkaiden iholle päästä yhä aikaisemmassa vaiheessa, ja tässä vaaditaan sekä skaalautuvia markkinoinnin keinoja että myynnin henkilökohtaista vaikuttamistyötä esim. social sellingin muodossa.

Myyntihatun alla kannattaa pitää myös mielessä, että markkinoinnissa (kuten myynnissäkään) ei ole kyse ainoastaan lyhyen tähtäimen tuloksista, vaan pidempiaikaisesta brändin rakentamisesta ja ostajiin vaikuttamisesta. Miten tasapaino liidien hankinnan, nykyasiakkaiden palvelemisen ja brändin rakentamisen välillä löytyy? Mikä on kulloinkin prioriteetti? Voiko markkinointi edes tuottaa myynnille lämpimiä liidejä, jos yrityksen koko positiointi ja arvolupaus on samaan aikaan täysin tuuliajolla?

Chief Revenue Officer korvaa perinteisen johtajakaksikon?

Omassa yrityksessämme on nyt toimittu viime kesästä alkaen ilman erillistä markkinointijohtajaa. Kokemukset ovat enimmäkseen hyviä.

Myynti- ja markkinointijohtajan hattu on omassa päässäni. Tunnustan kuitenkin olevani ennen kaikkea myyntijohtaja, joka on saanut markkinoinnin kaupanpäällisinä. Tämä lähtökohta on haastava, sillä omaa työtäni ohjaavat ennen kaikkea myynnin johtamiseen liittyvät tavoitteet.

Maailmalla asia on ratkaistu laittamalla koko myynnin ja markkinoinnin kokonaisuutta johtavan rooli uusiksi. Chief Revenue Officer on yksi esimerkki tittelistä, joka vastaa koko rahantekoprosessista. Se tarkoittaa koko markkinoinnin ja myynnin yhteistä suppiloa ensimmäisestä verkkosivuvierailusta kauppaan ja asiakkuuden huolenpitoon asti.

En tiedä, muuttaako titteli mitään, mutta ainakin se antaa selvän viestin: kyse on kokonaisuudesta, ei kahden erillisen siilon johtamisesta.

Vähemmän kitkaa, syvempää yhteistyötä, parempia tuloksia?

Kaksi johtajaa on tietenkin myös kustannuskysymys. Jos yksi henkilö voi johtaa koko myynnin ja markkinoinnin monitahoista kokonaisuutta, voidaan johtajan palkkakuluissa säästyvä raha investoida muualle, kuten omien tekijöiden palkkaamiseen ja kouluttamiseen tai osaavien kumppaneiden kustannusten kattamiseen.

Kustannusten ohella yhteen vastuujohtajaan luottaminen pienentää kitkaa myynnin ja markkinoinnin välillä.

Yhden johtajan taktiikka auttaa ratkaisemaan esimerkiksi nämä myynnin ja markkinoinnin yhteistyön haasteet:

 1. Irralliset tavoitteet. Tavoite, varsinkin yhdistettynä palkitsemiseen, ohjaa tehokkaasti tekemistä. Jos esimerkiksi markkinoinnin tavoitteet ohjaavat uusien liidien tuottamiseen ja myynnin keskeisenä tavoitteena on nykyasiakkuuksien kasvattaminen, on yhdessä tekeminen haastavaa. Kun kokonaisuudesta vastaa yksi henkilö, sulautuvat tavoitteet luontevasti toisiinsa.
 2. Erilliset järjestelmät. Jos myynnin ja markkinoinnin käyttämät järjestelmät eivät keskustele keskenään, joudutaan moni asia tekemään manuaalisesti. Samalla katoaa pohja markkinoinnin tuloksellisuuden mittaamiselta. Yksi johtaja osaa tarkastella kokonaisuutta sen sijaan, että osaoptimoisi yhtä nurkkaa järjestelmäkokonaisuudesta.
 3. Puuttuva keskusteluyhteys. Moni markkinointitiimi valittaa, ettei saa myynniltä palautetta tai näkemyksiä. Myynti valittaa, että markkinointi puuhastelee omiaan eikä ymmärrä lainkaan asiakkaiden todellisia haasteita. Fiksu johtaja varmistaa, että keskusteluyhteys säilyy kiireenkin keskellä.
 4. Puuttuva arvostus. Toimiva yhteistyö lähtee ajatuksesta, että myynti ja markkinointi ovat yhtä ja samaa tiimiä. Kaikkien panosta tarvitaan yhdessä menestymiseen. Yksi johtaja voi rakentaa tarvittavan sillan ja poistaa omalla esimerkillään kyräilyä ja väärinkäsityksiä tekijöiden väliltä.

Yksi asia johtajan täytyy kuitenkin sisäistää: hän vastaa kokonaisuudesta. Myyntijohtaja, joka on mielestään saanut markkinoinnin johtamisen lähinnä vaivoikseen, ei kykene huolehtimaan kokonaisuudesta sen vaatimalla vakavuudella. Hybridirooliin noussut markkinointijohtaja, joka on kovia myynnin lukuja enemmän kiinnostunut brändistä ja verkkosivuston kävijämääristä, ei hänkään pitkään pestissään pysy.

Myynnin ja markkinoinnin johtamisen täytyy muuttua monella tavalla maailman mukana. Muutokset heijastuvat mm. tiimin roolitukseen, mittaamis- ja palkitsemismalleihin sekä uudenlaista tekemistä tukevaan rekrytointiin ja osaamisen kehittämiseen.

Yhden ihmisen aika on rajallista, ja liikevaihtoprosessista vastaavan johtajan täytyykin ymmärtää oma vajavaisuutensa ja osaamisensa sokeat pisteet. Näin hän osaa delegoida ja hankkia rinnalleen sellaisia tekijöitä, näkijöitä ja ulkopuolisia kumppaneita, jotka auttavat häntä pitämään liikevaihtokoneiston aina viimeisen päälle öljyttynä.

 

Lisää neuvoja toimivaan myynnin ja markkinoinnin yhteistyöhön löydät Liideistä diileiksi -pikaoppaastamme:

Facebooktwitterlinkedin

OTA YHTEYTTÄ

Kerro, miten voimme olla avuksi. Jätä yhteystietosi niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ota ensimmäinen askel jo tänään, älä odota huomiseen.

Accountor Enterprise Solutions Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkaa – olethan jo liikkeellä?

Julkaistu 6.2.2018 - 20:01

”Kyllä – ja laita siihen, että taas EU teettää yrityksillä töitä ja kustannuksia syntyy, mutta missä ovat hyödyt?” Näin kommentoi erään yrityksen toimitusjohtaja, kun kerroin hänelle kirjoittavani GDPR-aiheisen blogin ja kysyin häneltä, onko GDPR jo agendallasi.

GDPR tuo henkilötietojen käsittelyn digiaikaan

Digitalisaatio on madaltanut organisaatioiden väliset rajat, kuten myös maiden väliset rajat. Tieto liikkuu internetissä ”rajattomasti” ja uusia palveluja yritysten välillä ja yrityksiltä kuluttajille syntyy kiihtyvään tahtiin.

Kun EU julkaisi tietosuojadirektiivin vuonna 1995, internet oli vielä lapsenkengissä, eivätkä digitalisaatio ja globalisaatio olleet tämän päivän tapaan todellisuutta ja jokapäiväisiä puheenaiheita.

EU:n tietosuoja-asetus korvaa tuon parikymmentä vuotta vanhan tietosuojadirektiivin ja sitä aletaan kohta päättyvän siirtymäajan jälkeen soveltamaan 25.5.2018 alkaen.

GDPR:n soveltaminen tähtää kaikkien EU-kansalaisten yksityisyyden suojan ja tietosuojan parantamiseen yhtenäisellä lainsäädännöllä. Sen tavoitteena on edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä ja vastata digitalisaation ja globalisaation mukanaan tuomiin tietosuojakysymyksiin.

Ei huonoja tavoitteita, mutta organisaatioiden vastuulla on varmistua siitä, että GDPR -velvoitteet täyttyvät.

Onko GDPR EU:n peikko?

Iso osa julkisesta keskustelusta on ollut pitkään sanktioiden korostamista, jos GDPR -velvoitteet eivät täyty yrityksessä. Totta on, että asetuksen noudattamatta jättämisen sanktiot voivat olla 4 prosenttia tai jopa 20 miljoonaa euroa organisaation liikevaihdosta.

Tätä keskustelua en soisi enää käytävän. Käytetään sen sijaan vapautuva energia siihen, että lähdetään määrätietoisesti rakentamaan GDPR-yhteensopivuutta ja luodaan vahva pohja ja todisteet sille, että asiakkaat, kumppanit ja muut sidosryhmät voivat luottaa yritykseemme.

GDPR -velvoitteiden täyttäminen on asiakkaille, kumppaneille ja muille sidosryhmille viesti tietoeettisyydestä, läpinäkyvyydestä ja yhteiskuntavastuusta.

Mihin joukkoon kuulut?

EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa tämän vuoden toukokuussa. Organisaatiot ovat edelleen hyvin vaihtelevissa asetelmissa GDPR:n velvoitteiden täyttämisen suhteen – mihin joukkoon organisaatiosi kuuluu?

 1. Olette tiedostaneet asian tärkeyden jo kauan sitten ja olette jo pitkällä GDPR-velvoitteiden täyttämisessä.
 2. Olette tietoisia siitä, mistä on kysymys, mutta teillä on selkeästi vaikeuksia hahmottaa, mitä oikeasti pitäisi tehdä.
 3. Tiedostatte asian, mutta olette päättäneet odottaa ja suhtaudutte asiaan siten, että katsotaan nyt, pitääkö tässä oikeasti alkaa jotain tekemään.
 4. Ette ole tiedostaneet koko asiaa juuri ollenkaan tai ette pidä GDPR:ää relevanttina asiana organisaatiollenne.

On hienoa, että lukuisissa yrityksissä GDPR-projekti on jo täydessä vauhdissa. Tiedot yrityksistä kertovat kuitenkin, että työtä on paljon tai hyvin paljon. Lisäksi työkalut ja -tavat asian hoitamiseksi eivät ole välttämättä parhaat mahdolliset.

Koskeeko GDPR meidän organisaatiotamme?

EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Jos organisaatiossasi käsitellään henkilötietoja, mutta GDPR:ään liittyviä asioita ei vielä ole alettu tosissaan pohtimaan, nyt on aika toimia.

Apua on saatavilla

GDPR on hyvin pitkälti prosessiasiaa, eli yrityksen täytyy käydä läpi sisäiset prosessinsa ja tehdä niihin tarpeelliset muutokset GDPR-velvoitteiden täyttämiseksi. Tämän lisäksi on käytävä läpi kaikki henkilötietojen käsittelyyn jollain tavalla liittyvät yrityksen tietojärjestelmät, järjestelmien väliset liittymät ja muut järjestelmäratkaisuihin liittyvät henkilötietoliitännäiset asiat.

Tarjoamme Accountor-konsernimme puitteissa useita tapoja, joilla voimme auttaa organisaatiosi GDPR-projektia tietosuojavelvoitteiden täyttämiseksi.

Jos GDPR-projekti ei ole vielä alkanut, tai vaikka projekti olisi jo vauhdissa, mutta työmenetelmissä ja työkaluissa on toivomisen varaa, ratkaisuna on myGDPR -palvelu. MyGDPR on palvelu, joka SaaS -työkaluineen tukee yrityksen tavoitetta saavuttaa ja ylläpitää GDPR -yhteensopivuus, ja lisäksi se pitää henkilötiedoista erityisen hyvää huolta. Ainutlaatuinen ja hyvin kustannustehokas ratkaisu koko yrityksen GDPR-yhteensopivuuden hallinnointiin ja dokumentointiin tietoinventaarioineen ja tietotilinpäätöksineen, sekä GDPR-yhteensopivuuden jatkuvaan ylläpitoon – suosittelen!

Toimittamiemme järjestelmien osalta tarjoamme mahdollisuuden GDPR-järjestelmäanalyysiin, jossa peilaamme yhdessä asiakkaan kanssa järjestelmiä GDPR-vaatimuksiin, tarkoituksena tunnistaa kohdat, joihin tarvitaan muutoksia EU-tietosuoja-asetuksesta johtuen.

Kysy lisää näistä ja muista GDPR:ään liittyvistä palveluista, joita konsernimme puitteissa on saatavilla.

Kuulutpa mihin joukkoon vain, keskustelemme mielellämme kanssasi ja etsimme yhdessä sopivan tavan edetä.

Mutta älä odota enää – toukokuu on ihan kohta.

 

Tarjoamme sinulle palvelun, jossa järjestelmäsi tilanne tutkitaan tarkasti huomioiden GDPR:n vaatimukset. Lue lisää GDPR-järjestelmäanalyysistä.

Blogin kirjoittaja on Reijo Parpala, Accountor Enterprisen entinen ERP-ratkaisupäällikkö.

Facebooktwitterlinkedin

OTA YHTEYTTÄ

Kerro, miten voimme olla avuksi. Jätä yhteystietosi niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ota ensimmäinen askel jo tänään, älä odota huomiseen.

Accountor Enterprise Solutions Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

Ohjelmistorobotiikka on pelkkä markkinointikikka

Julkaistu 2.2.2018 - 8:03

Ohjelmistorobotiikkaa markkinoidaan suurena ja mullistavana uutena, mitä se ei alun perin ole koskaan ollutkaan.

Ohjelmistorobotiikka on osaamattomien ohjelmistotalojen tapa paikata puutteellisesti toimivia ohjelmiaan, joita ei ole alun perinkään suunniteltu käyttäjää ajatellen, saati käyttämistä varten.

Mitä ohjelmistorobotiikka oikeastaan on?

Aiheesta on tehty hienoja videoita ja blogeja, joiden tarkoitus on kertoa, kuinka saadaan tällaisilla älykkäillä liittymillä tieto kulkemaan automaattisesti järjestelmästä toiseen. Todellisuudessa kysymyshän on vain liittymärajapinnasta, jolla kytketään kaksi järjestelmää toisiinsa. Missä wow-efekti?

Miksi väitän näin? Kyse on siitä, että yhdessä järjestelmässä on yksi tieto ja toisessa toinen, tai mahdollisesti tarvitaan kaksi järjestelmää kahden eri toiminnon suorittamiseen. Syy siihen, miksi on alun perin tarvittu erilliset järjestelmät johtuu siitä, ettei yhdellä pystytty tekemään kaikkea. Suomeksi sanottuna kaksi puutteellista järjestelmää on viritetty teipillä yhteen, jotta ne saataisiin pelaamaan yhteen ja täyttämään käyttäjän molemmat tarpeet.

Ohjelmistorobotiikalla korvataan puutteet softassa

Toinen perustelu ohjelmistorobotiikalle on halu saada järjestelmä tekemään jokin temppu, joka korvaa ihmistyön. Sillä yritetään siis puhtaasti paikata puutteita itse softassa. Mikäli järjestelmä olisi ollut kykenevä alun perinkin tähän temppuun, olisi se kyennyt siihen ilman lisäkoodausta, johon laitettavat työtunnit syövät varsinaisen säästön melko pieneksi. Toki on tapauksia, joissa alkuperäiseen softaan ei tällaista ole ollut mahdollista tehdä, jolloin voidaan puhua parannuksesta ja näennäisestä säästöstä. Mutta todennäköisesti vastaavia ”säästön paikkoja” havaitaan myös muualla, jolloin homma lähtee laajenemaan.

Näin saadaan hienosti laskutettavia työtunteja softatalolle ja asiakas maksamaan niistä. Kunnes ollaan teipattu ja liimattu tällaisia pieniä virityksiä koko ohjelmisto täyteen, huomataan että bisneksen kasvaessa tai muuttuessa ollaankin äärimmäisen sidoksissa niihin koukeroihin, joita varten softaa aiemmin viriteltiin. Sen seurauksena ei pystytä adaptoitumaan muutoksiin kovinkaan nopeasti, vaan jäädään auttamatta lähtötelineisiin ketterämpien kilpailijoiden porskuttaessa ohi oikealta ja vasemmalta.

Valitse kykenevä softa heti kättelyssä

Välttääksesi edellä mainitun tilanteen, suosittelen vahvasti valitsemaan heti alusta saakka kykenevän softan. Tai miksi tyytyä softaan, kun voit hankkia saman tien liiketoiminta-alustan? Tosin alustankin mahdollisuudet voidaan mokata vanhakantaisella ajattelulla. Kunnolliseen liiketoiminta-alustaan saadaan toteutettua ideoita omin voimin jopa ilman softataloa.

Ai miksi ihmeessä sanon näin softatalon edustajana? Yritänkö sahata omaan tai edustamani yrityksen nilkkaan? Vastaan rehellisesti, että tavallaan kyllä. Itseäni kiinnostaa tehdä uusia mielenkiintoisia asioita ja auttaa asiakasta aidosti menestymään keskittymällä toteuttamaan syntyviä muutoksia ja pysymään muutoksen mukana ja jopa luomaan muutosta. Kun toteutetaan itselle kiinnostavia asioita ja jätetään rutiininomaisia koodaustöitä pois, päästään softafirmassakin eroon tylsistä bugien korjauksesta ja pikkuviilauksista. Näin asiakas saa softatalolta ja liiketoiminta-alustasta enemmän irti.

Oletko halukas kuulemaan, miten tällainen on mahdollista? Ota yhteyttä NetSuite-evankelistaan Juha Kuivaiseen (juha.kuivainen(a)accountorenterprise.fi) tai ota ensimmäinen askel lataamalla alla oleva NetSuite-opas.

 

Millaisten käytännön askeleiden kautta NetSuiteen kannattaa tutustua. Lataa opas itsellesi veloituksetta täältä:

Facebooktwitterlinkedin

OTA YHTEYTTÄ

Kerro, miten voimme olla avuksi. Jätä yhteystietosi niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ota ensimmäinen askel jo tänään, älä odota huomiseen.

Accountor Enterprise Solutions Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

Myyntijohtaja, älä pelkää muutosta

Julkaistu 24.1.2018 - 12:29

Tapasin taannoin eräällä asiakkaallamme parisen vuotta sitten aloittaneen myyntijohtajan, jolle annettiin haastava tehtävä kääntää yrityksen laskusuhdanteeseen vajonnut myynti jälleen kohti kasvua. Täynnä optimismia ja positiivista asennetta oleva myyntijohtaja huomasi nopeasti, että myyntitiimin moraali oli alhaalla ja myyntihankkeet hävittiin harmittavan usein.

Aiemmin yritys oli elänyt tilanteessa, jossa kilpailua oli vähän ja ostajilla rajalliset mahdollisuudet vertailla tuotteita ja toimittajia. Kauppaa tuli lähes huomaamatta ja saman menon ajateltiin naiivisti jatkuvan loputtomiin, kunnes huomattiin, että vanhat eivät enää osta eikä uusista ole kukaan vuosiin kuullutkaan. ”Onhan tämä aina ennenkin toiminut.”

Kuulostaako tutulta?

Vain muutos on pysyvää

Maailma elää jatkuvassa murroksessa, ja kehityksen mukana pysyminen on elinehtona menestyksekkään liiketoiminnan harjoittamiselle. Työntekijöitä kannustetaan jatkuvaan kehittämiseen ja uuden oppimiseen, mutta samaa kannustaisin myös organisaatioiden tekevän. Ihanteellisessa tilanteessa yritys haastaa ja voittaa jatkuvasti itsensä, ennen kuin sen tekee joku muu.

Mainitsemassani tapaamisessa mietimme yhdessä, miten myyntitiimin motivaatiota voisi nostaa ja hankkeita voittaa isommalla prosentilla. Hieman itsellekin yllätyksenä tuli, miten yksinkertaisilla keinoilla saimme kovia tuloksia aikaan. Yritys oli aiemmin käyttänyt hyvinkin tyypillistä strategiaa myynnissä ja markkinoinnissa, joka karkeasti toimii periaatteella kaikille kaikkea. Ehdotin, että pohtisimme sitä, ketkä ovat yrityksen kannalta ne ideaaliset asiakkaat ja samalla tutkimaan, miltä segmentiltä on saatu parhaat tulokset. Jokaiselle jotakin on ei mitään kellekään.

Käytössä olevaan Dynamics 365 -järjestelmään oli vuosien saatossa kerätty valtavasti dataa, joka oli lähestulkoon rikastamatonta. Data otettiin ulos ja visualisoitiin Power BI:n avulla näyttäviksi graafeiksi, jotka kertoivat välittömästi asiakassegmentit, joilta oli tullut parhaat tulokset aikaan. Huomattiin myös se, että käytetyn myyntityön aika oli samat kaikille segmenteille, riippumatta siitä oliko hit rate 5% vai 50%. Ymmärrettävästi moraali ja itseluottamus ovat niin myyjän kuin tuotannon osalta koetuksella, jos luistelee heikoilla jäillä. Haluankin kaikkien miettivän, onko järkevää keskittyä hankkeisiin joista ei todennäköisesti ole kauppaa tulossakaan?

Luurikammo väheni onnistuneen strategian ansiosta

Valitsimme segmenteistä kolme parasta ja kehitimme lyhyet tarinat vastaamaan kysymykseen: miksi? Miksi halutut asiakkaat haluavat ostaa meiltä? Tarinat jalkautettiin markkinointiin, jossa alettiin tekemään toimialoille kohdennettua markkinointia, sekä myyntiin, jossa alettiin keskittymään niihin hankkeisiin, joiden tiedettiin vastaavan omiin vahvuuksiin ja tarjontaan.

Hiottu strategia otettiin iloiten myyntiorganisaatiossa vastaan, jossa luottamus omaan sekä yrityksen tekemiseen koheni. Luurikammo väheni, sillä kohdennetusti tavoiteltiin niitä päättäjiä, joille oli oikea tarina kerrottavana. Pienillä panostuksilla saatiin myyntikäyrät osoittamaan kohti koillista.

Moni organisaatio painii samanlaisten ongelmien äärellä, eikä niissä ole mitään hävettävää. Muutos on aina pelottavaa, mutta ongelmat harvoin poistuvat samaa polkua tallaamalla. Polulta poikkeaminen vaatii rohkeutta, mutta pienetkin askeleet saattavat tuoda yllättäviä hyötyjä. Kysy, keskustele ja ole avoin.

Mikäli yrityksessäsi ollaan kiinnostuneita myynnin tehostamisesta ja myynnin johtamisesta, ollaan yhteydessä!

 

Sami Lahtinen

Customer Success Manager

sami.lahtinen@accountorenterprise.fi

GSM 050 352 3270

Facebooktwitterlinkedin

OTA YHTEYTTÄ

Kerro, miten voimme olla avuksi. Jätä yhteystietosi niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Ota ensimmäinen askel jo tänään, älä odota huomiseen.

Accountor Enterprise Solutions Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.