Hyvän elämän ja demokratian toimivuuden ratkaisut ovat kunnissa – 3 kriittistä menestystekijää

Ajatuspaja e2:n Kenen mitta on täysi? -raportin mukaan suomalaisten selkeä enemmistö (74 %) kokee, että hyvän elämän edellytykset ovat heikentyneet. Lisäksi suomalaiset kokevat, että eriarvoisuus uhkaa suomalaista yhteiskuntaa (82 %). Meistä myös 42 % on tyytymättömiä demokratian toimivuuteen.

Vain joka neljäs meistä kokee, että hyvän elämän edellytykset ovat säilyneet tai parantuneet. Vain runsas puolet kokee yhteisen päätöksentekokokoneistomme toimivan.

Nuo ovat kovia lukuja.

Hyvän elämän ratkaisu ei ole kaukana – se on omassa itsessä ja omassa lähipiirissä. Oman ihmisarvon kokeminen, mahdollisuus toimia ja toteuttaa itseään, asuinympäristö, perhe, työ, tarvittavien palveluiden saatavuus, suhteet muihin ihmisiin – jostakin tällaisista asioista hyvä elämä syntyy. Joitakin hyvän elämän asioita voi joku EU tai valtakunnan hallitus hoitaa, mutta pääosin hyvä elämä eletään tässä ja nyt. Ihan lähellä.

Ihmisen kokoinen näkökulma vaatii vuorovaikutusta

Ihmisen kokoisesta näkökulmasta hyvä elämä lähtee kodista, päivähoidosta, koulusta ja kavereista. Hyvään elämään kasvamista tukevat kunnan ja jatkossa maakunnan muut palvelut. Hyvä elämä etenee opiskelun kautta arvostetuksi osaajaksi työmarkkinoille. Hyvää elämää on taloudellinen selviäminen, koti, turva sairauden ja vanhuuden varalta. Hyvään elämään kuuluu myös osallisuus lähiyhteisössä – kuulluksi tuleminen ja se, että joku arvostaa omia näkemyksiä. Jos ei saa tätä kokemusta, voi syrjäytyä, huutaa somessa tai etsiä keinoja pakottaa muut huomaamaan.

Jotkut väittävät, että ihminen rakentaa itse hyvän elämän, asennetta vaan peliin. Ehkä niin, mutta hyvä elämä on aina vuorovaikutusta. Elämä tulee hyväksi vain yhteydessä muihin. Yhteys syntyy toista kunnioittaen. Miten lähiyhteisö ja yhteiskuntamme luo tätä yhteyttä?

Olemmeko asukkaita, asiakkaita, osallisia, alamaisia, palvelun kohteita, potilaita, vaalikarjaa? Todennäköisesti kaikkea tätä.

Miten oma kunta luo edellytyksiä hyvälle elämälle?

Hyvän elämän perustaa ja laadukasta kokemusta omasta kunnasta varmistetaan mutkattomalla digitaalisella osallisuudella ja monikanavaisella palvelulla. Uuden kunnan ja erinomaisen kuntalaiskokemuksen kriittiset menestystekijät ovat:

  • Avoin, kaksisuuntainen viestintä kuntalaisten ja kunnan välillä. Uusi kunta avaa kuntalaisille oven olla mukana ideoineen ja kommentteineen asioiden esilletulossa, valmistelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä.
  • Kuntalaisten ehdoilla kehitettävät ja toimivat monikanavaiset asiointipalvelut. Palvelu on käytössä ajasta ja paikasta riippumatta kaikilla laitteilla.
  • Kustannustehokas ja ketterä tietohallinto digitaalisen kehityksen selkärankana – perinteinen tukiprosessi onkin uuden toimintakulttuurin ytimessä.

Hyvä elämä tarvitsee tuekseen (ja samalla toteuttaakseen paremmin myös demokratiaa) aidon vuorovaikutuksen lähipalveluita tuottavan kunnan virkamiesten, kuntapäättäjien ja kuntalaisten kesken. Muu vuorovaikutus on nykyisin monikanavaista ja usein kaksisuuntaista. Useat palvelut ovat ajasta ja paikasta riippumatta saatavilla. Miksei myös vuorovaikutus omassa kunnassa tai kaupungissa?

 

 

Facebooktwitterlinkedin

Jarmo Siivari

Myyntipäällikkö Jarmo Siivari on toiminut nykyisellä työnantajallaan eri tehtävissä lähes 10 vuotta. Aikaisempaan työuraan kuuluu lähes 10 vuotta viestinnän tehtäviä ja yli 15 vuotta liikkeenjohdon konsultointia. Jarmolla on kokemusta mm. laadun ja johtamisen arviointi- ja kehittämishankkeista.

Jarmo on toiminut myös useita kertoja Excellence Finland (ent. Suomen Laatupalkinto) arvioijana ja pääarvioijana. Viime vuosien työn painopiste on ollut julkisen sektorin erityishaasteiden ymmärtäminen ja niihin ratkaisujen etsiminen.
Työltä ja isän roolilta jäävän vapaa-aikaansa Jarmo viettää kirjallisuuden, Suomen historian, suunnistuksen, hiihdon sekä yhteisöjen toiminnan laadun syvimmän olemuksen pohtimisen parissa.

PYSY AJAN TASALLA

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Saat yrityksemme tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi.

Tilaan uutiskirjeen aiheesta